wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
DFfR Hovedbestyrelsen mødtes ekstraordinært on-Line mandag 21. september med det ene formål at behandle, hvorvidt der kunne skabes en platform for at tilrettelægge et Danmarks mesterskab under de gældende corona restriktioner.

“Det har gjort indtryk, at en række roklubber med konkurrenceroning som spidskompetence har talt meget varmt for at undersøge alle muligheder for at afholde et Danmarks mesterskab. Det vil være en milepæl for mange unge mennesker, der trods corona nedlukninger, disciplineret har passet sin træning i sommer og efterår, at de kan få testet deres styrke til et DM” udtaler Thomas Ebert.

Set i den kontekst har DFfR Hovedbestyrelse i enighed givet opbakning til et forslag fra DFfR’s DM gruppe med Thomas Ebert i spidsen. DM planlægges derfor afviklet som følgende:

1)     I Holstebro afvikles den 10. og 11. oktober løb for U19 over 1000m. Tilmeldingsfrist til disse løb er lørdag den 3. oktober kl. 12.00.

2)     På Bagsværd Sø afvikles den 17. og 18. oktober alle DIF-løb. Der kan ikke eftertilmeldes til DIF-løb. De klubber der var tilmeldt til det oprindeligt udmeldte DM den 17.-19. september er automatisk tilmeldt til det DM den 17. og 18. oktober.

Det forsøges tillige at afvikle enkelte Forbundsmesterskabsløb i det omfang, der kan findes plads til dette uden, at vi kommer i konflikt med forsamlingsforbuddet. Valget af FM-løb vil blive foretaget ud fra princippet om, at der suppleres op med FM-løb for modsatte køn, der afvikles DIF-løb i. Tilmelding til eventuelle FM-løb vil være lørdag den 10. oktober kl. 12.00.

Hovedbestyrelsen har lagt vægt på, at alle hensyn og betingelser i forhold til myndighedernes anbefalinger skal overholdes. Det anses med de gældende regler muligt, at der kan afholdes et DM som skitseret. Af større regattaer har der seneste været afholdt U23 EM i Duisburg. Det foregik med udgangspunkt i regler som FISA har udstukket og det lykkedes at gennemføre et godt EM.

HB er klar over at der kan være forhold, som i mindre grad er i overensstemmelse med kaproningsreglement, men er i dialog med dommerudvalgets formand samt KU om at der kan udstedes de nødvendige dispensationer sådan at løb kan afvikles.

Der arbejdes nu videre med en endelig plan som forelægges myndighederne. Samtidig udarbejdes løbslister samt information til klubberne om, hvordan vi rent praktisk skal håndtere afviklingen af et anderledes DM i coronaens skygge.  Skulle der komme nye retningslinjer fra myndigheder, som vil betyde væsentlige ændringer i programmet, ville dette blive forelagt Hovedbestyrelsen den 4. oktober, som på den baggrund vil vurdere, om det fortsat er muligt at afvikle et DM.