wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Tidligt lørdag morgen blev der budt velkommen på DFfR's store generalforsamling og 150 års jubilæet for roning i Danmark blev fejret

Med udsigten til Lillebæltsbroen var rammen sat til DFfR´s hovedgeneralforsamling på Comwell kursuscenter i Middelfart. Mange morgenfriske roere havde sat hinanden stævne på Vestfyn. Allerede tidligt lørdag morgen var der omkring kaffen god stemning og masser af lyst til at snakke om roning.

Generalforsamlingen blev indledt kl. 10 med et kort ”velkommen” af DFfR´s formand, hvorefter DFfR´s sekretariatsleder Anne Meisner orienterede om dagens program. Forsamlingen valgte John ”Tjavs” Frentz som dirigent.

Et glimt af Bestyrelsens beretning
Roning i Danmark fejrer i år 150 år fødselsdag. I 1866 blev den første roklub etableret i Danmark. Beretningen indeholdt et overblik af alle de mange tilbud om roning: turroning, ferieroning, langtursroning, coastalroning, ergometerroning, Edonroning, inriggerroning, Rospinning, langdistanceroning, konkurrenceroning samt landsholdets bedrifter i 2015.. Der kom en opfordring til roklubberne om at deltage i konkurrencer for inriggerbåde ved DM og der kan imødeses udfordringer med afholdelse af kaproninger på Bagsværd sø i perioden 2018-2020. Klubber og bestyrelser takkedes for at støtte roning som idræt. (se den fulde beretning her LINK).

Livlig debat om de mange forslag til reglements- og vedtægtsændringer
Hovedbestyrelsen havde sammen med nogle af udvalgene udsendt en lang række forslag til ændringer af vedtægter og reglementer. Forslagene til ændringer i langtursreglementet blev trukket på forhånd og skal viderebehandles af sikkerheds- og roaktivitetsudvalgene. Forslagene til kaproningsreglementet blev præsenteret men efter en del diskussion også trukket. Af de mange forslag til vedtægtsændringer blev det indskærpet, at roklubber skal forlange, at deres medlemmer kan svømme 300 meter (§5, stk. 2a) og så blev bestemmelsen i §6, stk. 4 tilrettet, således at forbundet ikke kan udsende oplysninger om ekskluderede medlemmer, da dette strider imod persondataloven.
Hovedbudskabet fra forsamlingen til hovedbestyrelsen var, at den i højere grad skal inddrage relevante klubber og parter i forbindelse med udarbejdelse af vedtægts- og reglementsændringer. Adskillige klubrepræsentanter meldte sig under fanerne for at bidrage i et sådant arbejde fremadrettet.

Skubber nye medlemmer væk ubevist
Bestyrelsen har ønsket at sætte fokus på mulige årsager til, at DFfR´s medlemstal stort set er uændret på trods af, at der hvert år uddannes mange nye roere. På den baggrund havde bestyrelsen iværksat en antropologisk undersøgelse i en roklub. Vejle Roklub havde tilbudt sig som case-klub. Antropolog Christopher Furlan fremlagde sin undersøgelse. Konklusionen var at:
• Overgangen fra Kanin til roer fremkalder angst og en følelse af isolation. Årsagen synes at være at introduktionsforløbet i mindre grad forbereder nye medlemmer på, at man som frigivet roer i højere grad skal indgå i såkaldt selvorganiseret idræt.
• Det er svært for nye medlemmer at orientere sig i klubbens kultur, hvor roning handler om fælleskab (i bådene).
Læs hele analysen her. Og klik her for at finde Christopher Furlans slides fra i lørdags.

Poul Madsens Lederpris
Udmærkelsen tildeles hvert år til en klubleder, der har gjort en bemærkelsesværdig indsats. I år blev prisen fuldt fortjent tildelt Lis Bay, Tissø Roklub for hendes utrættelige indsats for roklubbens mange ungdomsroere.

Nyt medlem af bestyrelsen
Den mangeårige klippe i DfFRs bestyrelse Niels Iversen, Aarhus Roklub havde valgt ikke at genopstille. Ny i hovedbestyrelsen er Brian Rene Sørensen fra Nyborg Roklub.

2017
Datoen for DFfR´s generalforsamling 2017 er d. 18. marts.