wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Det korte svar er nej. DM gennemføres, hvis det både er sundhedsmæssigt forsvarligt og sportsligt meningsfuldt.

Hovedbestyrelsen har netop afholdt et ekstraordinært møde for at diskutere om DM skulle aflyses eller søges gennemført. Det er den seneste tids mange regattaaflysninger samt det stigende smittetryk i Danmark, der har fået hovedbestyrelsen til at forholde sig til spørgsmålet netop nu.

Beslutningen

HB har taget en principbeslutning om at forsøge, under de særlige omstændigheder, at afholde et DM. Pejlemærket for det er, at det naturligvis skal ske på et sundhedsmæssig forsvarligt grundlag og med ok fra myndigheder. Desuden skal det også afvikles, så det giver sportslig mening, altså at der skal være opbakning og rimelig deltagelse fra klubberne.

Nye arrangører

Københavns Regattaforening meddelte for et par dage siden, at de trækker sig som medarrangør af kortbane DM. Mange af regattaforeningens frivillige medarbejdere er +65 år og formanden for Københavns Regattaforening ønsker ikke at udsætte sit frivillige personale for unødige risici. Derfor vil der fra mandag morgen blive nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra hovedbestyrelsen, kaproningsudvalget, DRC samt Sekretariatet, hvis opgave er udtænke og skabe nye rammer for afvikling af kortbane DM 2020.

For at holde deltagerantallet nede vil den nuværende løbsliste blive reduceret til færre løb. Hvilke løb der udgår, er endnu ikke afklaret. Dog vil de officielle DIF DM-løb blive prioriteret.

Den nuværende løbsliste er således suspenderet.