wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Skal du være projekttræner i 2019?

Som i 2018 vil der blive kørt projekthold i U19 og U23 aldersgrupperne. For U19 og U23, er der udarbejdet et ark, hvori elementerne i projekttrænerrollen gennemgås. Arket findes til højre her på siden, og bør læses af kommende projekttrænere. Til den kommende sæson er der mulighed for, at strukturen omkring projekttræneropgaverne ændres. Ved spørgsmål, kommentarer eller inputs til ændringer og forbedringer, så tøv ikke med at tage kontakt til ungdomslandstræner Nils Henrik Stene. Kontaktoplysninger findes til højre.

Ansøgningsprocedure

For at ansøge en projekttræneropgave til sæson 2019, skal der sendes en kort motiveret ansøgning til [email protected] senest fredag d. 9. november 2018 kl. 12.00.

Baggrunden for at ansøge med en motiveret ansøgning er at sikre projektholdene motiverede trænere, som har afsat de fornødne ressourcer til at føre holdene til tops ved den kommende sæsons begivenheder. Ansøgningen skal ikke være lang. Tværtimod. Den skal indeholde en kort præsentation af dig selv samt baggrunden for at søge et projekt. Det er ikke et krav at der skal søges en specifik bådtype eller gruppe, men dette er naturligvis muligt. Der stilles ikke sikkerhed for, at man kan få, hvad man ønsker. Det er til en hver tid aktiviteterne og dermed projektholdene, som styrer placeringen af de enkelte projekter. I forsøget på at flytte så få roere som muligt geografisk, vil projekterne som udgangspunkt blive placeret der, hvor roerne er. Til 2018 sæsonen var der flere kandidater der søgte end der var projektbåde. Det er en meget positiv udvikling, som gerne må fortsætte. Det betyder naturligvis også, at man ikke kan forvente et projekt ved en ansøgning.

U23 projekter

U23 projektbådtyperne i sæson 2019 er endnu ikke fastlagt. På baggrund af denne sæsons resultater, er det en forventning, at der er behov for ca. 1 træner pr. gruppe. Grupperne tæller BLW, BW, BLM samt BM.

1X bådtypen anses ikke for at være et projekthold i U23 aldersgruppen. Den primære årsag herfor er, at DRC påskønner holdbådsroning i U23 aldersgruppen, da det vurderes, at det er i holdbåde, at den bedste læring findes forud for en lang og succesrig seniorkarriere. Enåres- og toåresroning ligestilles for U23-gruppen, med henblik på at læne sig op ad DRC satsningsbåde på seniorniveau. Det er vigtigt at understrege, at U23-projektbåde er åbne i det enkelte roeres udvikling kan føre til afprøvelse af roeren såfremt niveauet anses som tilstrækkeligt for at forstærke projektbåden.

Det forventes, at projekttrænerrollerne for U23 aldersklassen er fordelt før første U23 samling d. 24.-25. november, som også indikerer opstarten på U23 projekttrænernes arbejdsopgaver.

U19 projekter

U19 projektbådtyperne i sæson 2019 er endnu ikke fastlagt. På baggrund af denne sæsons resultater, er det en forventning, at der er behov ca. 2 pigetrænere samt 2 drengetrænere. Det påskønnes, at der roes med både en og to årer hos både U19 drengene og U19 pigerne, og derfor vil der som udgangspunkt blive kørt projekthold med 1 og to årer blandt U19 aldersgruppen.

JW1x og JM1x er bevidst udeladt som projektbådtyper i U19 sammenhæng. Den primære årsag herfor er, at DRC påskønner holdbådsroning i U19 årgangene, da det vurderes, at det er i holdbåde, at den bedste læring findes forud for en lang og succesrig seniorkarriere.

I efteråret og den første del af vinteren, vil der blive afholdt to U19 samlinger. Den første samling finder sted i weekenden d. 10.-11. november, hvor alle roere med potentiale for U19 VM eller Coupe de la Jeunesse forventes at møde op. Til anden U19 samling i weekenden d. 12.-13. januar forventes det er projekttræneropgaverne er fordelt, og til denne samling inviterer ungdomslandstræneren roere, som har vist potentiale for U19 VM Coupe de la Jeunesse i den mellemliggende periode. Fra og med denne samling begynder U19 projekttrænernes opgaver for sæsonen. Det er vigtigt at understrege, at et fravalg til anden samling ikke er ensbetydende med et fravalg til en båd til U19 VM eller Coupe de la Jeunesse. Det er vigtigt at understrege, at U19-projektbåde er åbne i det enkelte roeres udvikling kan føre til afprøvelse af roeren såfremt niveauet anses som tilstrækkeligt for at forstærke projektbåden.

Det er DRCs ønske, at så mange trænere som muligt ansøger projekttræneropgaverne for sæson 2019, og dermed være medvirkende til at skabe gode resultater for danske ungdomskaproere internationalt og på den lange bane skabe roere som har niveau til at indgå i DRCs satsningsbåde.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, tag da endelig kontakt til ungdomslandstræner Nils Henrik Stene, find kontaktinfo i højre side.