wave Created with Sketch.
Se alle aktiviteter
KU seminar 2022 afholdes i Holstebro

KU Seminar 2022 afholdes dagen efter Award Night i Holstebro Roklub.

Frist for indkomne forslag: 10. november.
Forslag sendes til: Formand for KU Karsten Nielsen på [email protected]

Tilmelding findes via link på siden her, frist for tilmelding er 14. november.

Program: 

08.30-09.00 Morgenmad
09.00-09.10 Velkomst
09.10-09.30 KU-evaluering af 2022 v. Karsten Nielsen
09.30-10.00 KU udtagelseskriterier for 2023 og deltagergebyr v. Karsten Nielsen
10.00-10.45 Tilbud om træningsprogrammer + andre indsatser i 2022-2023 v. Morten Espersen
10.45-11.00 PAUSE
11.00-12.00 Diskussion: 8 skarpe fra 2022 ( DM, Master og TU ) v. Morten Juel Hansen
12.00-12.30 Diskussion: Hvordan bliver Beach sprint en del af kaproningsklubberne og Kraftcentrenes udbud v. Thor Juul Kristensen
12.30-13.15 FROKOST
13.15-13.35 Opdatering af ATRO, hvor er vi i processen v. Thor Juul Kristensen
13.35-15.00 Præsentation af den nye Talent- og Kraftcenterbeskrivelse v. Thor Juul Kristensen
15.00-15.15 PAUSE
15.15-16.15 Indkommende forslag/eventuelt v. forslagsstillere
16.15-16.30 Afrunding og opsamling v. KU/Thor

Ved spørgsmål kan KU kontaktes.