wave Created with Sketch.

Nytænkning af 8GP til sæsonen 24/25

8GP skal fremme fællesskab og sjov træning samtidig med at deltagerne får dyrket motion | 8GP must promote community and fun training while the participants get exercise. Klar, Parat, Ergo!

Antal deltagere på et hold | Number of participants in a team

Hvor mange personer skal et hold bestå af? | How many people should a team consist of?(Required)
Sæt max 2 krydser

Antal runder | Number of rounds

Hvor mange runder skal turneringen bestå af i fremtiden? | How many rounds will the tournament consist of in the future?(Required)
Sæt kun 1 kryds

Hvilken af disse distancer skal indgå i fremtiden? | Which of these distances will be included in the future?

Runde 1 - Round 1 November
Sæt kun 1 kryds pr. runde. Eller brug fritekstfeltet "Vores Forslag" | Put only 1 cross per round. Or use the free text field "Our Suggestion".
Hvis I har et forslag til en helt anden distance, kan I skrive den her. Max. 200 anslag | If you have a suggestion for a completely different distance, you can write it here. Max. 200 estimates.
Runde 2 - December | Round 2 - December
Sæt kun 1 kryds pr. runde. Eller brug fritekstfeltet "Vores Forslag" | Put only 1 cross per round. Or use the free text field "Our Suggestion".
Hvis I har et forslag til en helt anden distance, kan I skrive den her. Max. 200 anslag | If you have a suggestion for a completely different distance, you can write it here. Max. 200 estimates.
Runde 3 - Januar | Round 3 - January
Sæt kun 1 kryds pr. runde. Eller brug fritekstfeltet "Vores Forslag" | Put only 1 cross per round. Or use the free text field "Our Suggestion".
Hvis I har et forslag til en helt anden distance, kan I skrive den her. Max. 200 anslag | If you have a suggestion for a completely different distance, you can write it here. Max. 200 estimates.
Runde 4 - Februar | Round 4 - February
Sæt kun 1 kryds pr. runde. Eller brug fritekstfeltet "Vores Forslag" | Put only 1 cross per round. Or use the free text field "Our Suggestion".
Hvis I har et forslag til en helt anden distance, kan I skrive den her. Max. 200 anslag | If you have a suggestion for a completely different distance, you can write it here. Max. 200 estimates.
Runde 5 - Marts | Round 5 - March
Sæt kun 1 kryds pr. runde. Eller brug fritekstfeltet "Vores Forslag" | Put only 1 cross per round. Or use the free text field "Our Suggestion".
Hvis I har et forslag til en helt anden distance, kan I skrive den her. Max. 200 anslag | If you have a suggestion for a completely different distance, you can write it here. Max. 200 estimates.

Nyt navn | new name

Hvis 8’eren udgår i fremtidens grandprix får vi brug for et nyt navn | If the 8 is discontinued in the future grand prix, we will need a new name.
Hvilken af disse navne vil du foretrække?
Sæt kun 1 kryds. Eller brug fritekstfeltet "Vore Forslag".
Hvis I har et forslag til et nyt navn, skriv det venligst her. Max. 200 anslag | If you have a suggestion for a new name, please write it here. Max. 200 estimates.

Gratis eller deltagerbetaling? | Free or participation fee?

Hvis vi skal indføre præmier og medaljer, forudsætter det en brugerbetaling | If we are to introduce prizes and medals, this requires a user fee.
(Sæt kun 1 kryds )(Required)
(Sæt kun 1 kryds )