wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Vedtægtsændringerne blev stemt hjem.

Repræsentanter fra 57 roklubber i Danmark deltog i lørdags på DFfRs hovedgeneralforsamling i Middelfart. I alt 145 stemmer var i spil, hvilket var nok til at vedtægtsændringerne kunne foretages.

Tv: Niels Holmquist, formand i Københavns Roklub. Th: Birgit Bech Jensen, næstformand i DFfR, Vejle Roklub

Vedtægtsændringer i hus
I et helt år har en vedtægtsgruppe arbejdet med at gennemgå DFfRs vedtægter samt kapronings- og ergometerreglementer. Gruppen har bestået af:

  • Maria Aas, Haderslev Roklub
  • Svend Mørk Jensen, Hadsund Roklub
  • Eske Christiansen, Aarhus Studenter Roklub
  • Mia Espersen, Bagsværd Roklub
  • Kasper Haagensen, DSR
  • Conny Sørensen, Roklubben Skjold samt økonomiansvarlig i DFfR
  • Anne Meisner, Sekretariatsleder

Samtlige ændringer til DFfRs vedtægter blev gennemgået, og dirigent John Frentz gav forsamlingen mulighed for at kommentere løbende på de enkelte ændringer. Randers Roklub, Struer Roklub, Hadsund Roklub, Fur Bådelaug, Ebeltoft Ro- og Kajakklub, Grenå Roklub samt Thisted Ro- og Kajakklub havde stillet et forslag om midlertidig dispensation til svømmekravet på 300 m for medlemmer, der i en kortere periode ikke kunne indfri kravet. Forslaget blev forkastet lige som forslaget fra Aarhus Roklub om brug af svømmeveste til vinterroning også blev forkastet. Århus trak deres forslag efter en længere diskussion.

T.v.: Flittige delegerede fra Tissø Roklub. T.h.: Diana Kofod og Dorthe Thanning takkede af efter flere år i hovedbestyrelsen

Ny rammeaftale med FIRST forsikring
På hovedgeneralforsamlingen blev den nye rammeaftale med First. A/S præsenteret. En aftale der betyder, at klubberne under DFfR kan tegne en ansvarsforsikring som dækker klubbernes styrmænd.
Rammeaftalen bliver nærmere uddybet på fire regionale forsikringsmøder, som klubberne snart vil blive inviteret til.

T.v.: Tommy Knudsen, Rødvig Roklub og Steen Poulsen, Køge Roklub. T.h.: Hother Hennings, Aarhus Roklub.

Et farvel og goddag
Dorthe Thanning, Roskilde Roklub og Diana Kofod, KR, havde besluttet ikke at genopstille til hovedbestyrelen. Generalforsamlingen valgte Marie Heide, Fredensborg Roklub samt Lisbet Falch Jakobsen, Bagsværd Roklub ind for en to-årig periode.

De nye vedtægter, reglementer samt referatet fra HGF vil blive lagt på hjemmesiden hurtigst muligt.

DFfRs nye hovedbestyrelse. På billedet mangler Marie Heide og Thomas Ebert.