wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Den ene RoBattle-konsulent har netop besøgt to klubber, der arbejder på at videreudvikle deres ungdomsarbejde.

Randers Roklub har haft succes med at opbygge en ungdomsafdeling på 12-15 ungdomsroere på meget kort tid. Siden de satte sig for at det var det de ville her i foråret, er det gået slag i slag. En gruppe voksne har lagt et kæmpe arbejde med at være ude på de lokale skoler, deltage i Skoleidrættens Forårsfestival og afvikle sommer-roskole. Derudover har de skabt kontakt til en konsulent i kommunen, som er meget lydhør overfor klubbens behov. Og det har altså kastet resultater af sig.

Da DFfRs konsulent besøger klubben en mandag aften i starten af oktober vrimler det med børn og unge. Smilene er store og stemningen i top. EDON bådene er ved at blive taget op – der har været god gang i den ude på vandet. Det er tydeligt at de voksne har et godt tag på de unge – de interesserer sig for dem, spørger ind til dem og tager sig tid til at lytte.

Når det går så hurtigt med at opbygge en ungdomsafdeling, som det har gjort for Randers Roklub, bliver der på et tidspunkt også behov for at lægge en plan og en retning for fremtiden. Det skulle jo nødigt ende med at de voksne brænder ud, fordi der lige pludselig kræves så meget af dem. Derfor investerede de et par aftentimer på at få snakket visioner og ønsker for ungdomsafdelingens fremtid. Alle fik mulighed for at komme med inputs til hvordan de mener, at ungdomsafdelingen i Randers Roklub bør se ud om 5 år? Vi fik både diskuteret værdisæt, arbejdsform, træningstilbud, adfærd og opnåede resultater. Et godt afsæt for at udarbejde en ungdoms- og trænerpolitik for klubben.

Sådanne dokumenter er vigtige redskaber på mange områder: de sikrer kontinuitet i klubbens tilbud og arbejdsform, klubben fremstår som et seriøst fritidstilbud overfor forældre og unge og det er nemmere at rekruttere trænere og hjælpe til ungdomsafdelingen, når alle ved hvilken retning vi går i.

 

Også i Assens Roklub er der fokus på ungdomsafdelingen og dens videre udvikling. Derudover blev klubben inspireret af at høre om mulighederne med Attention… GO! undervisningsmaterialet, uddannelse af lærere samt Skole OL ro-konkurrencen, Danmarks Stærkeste Klasse. Med en forholdsvis lille indsats fra klubbens side, kan en eller flere lokale skoler få roning på skoleskemaet. Det er en god måde for klubben at få synliggjort deres ungdomstilbud for skoleelever, men også en mulighed for at lave PR og pressearbejde for klubben generelt. Og det skader jo aldrig at være en aktiv spiller i lokalområdet.

Ønsker jeres roklub også at benytte sig af DFfRs ekspertise på ungdomsområde, og evt. indgå i et udviklingsforløb med en konsulent? Så tag kontakt til os.