wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
En splinter ny trailer med en stor rød sløjfe er i skrivende stund på vej ind i skolegården på Sejs Skole i Silkeborg. Den indeholder 12 stk. Concept2 ergometre. Fire skoler er nemlig gået sammen om at indkøbe en ergometertrailer.

De 12 romaskiner skal i første omgang bruges på de fire skoler til at indgå i idrætsundervisningen med Attention… GO! undervisningsmaterialet i roning, og træne op til det lokale Skole OL stævne, der afvikles af Silkeborg Roklub d. 23. maj. Der er allerede 11 klasser tilmeldt stævnet.

Silkeborg Roklub er naturligvis meget begejstrede for at skolerne har valgt at satse på at sætte roning på skoleskemaet i så omfattende en grad. Morten Hæk udtaler: “Silkeborg Roklub har behov for at få styrket ungdomsroningen, skolerne skal arbejde tættere sammen med det lokale foreningsliv, styrke de lærende fællesskaber og indpasse mere bevægelse i skoledagen og sidst, men ikke mindst, er Silkeborg Kommune i fuld gang med at positionere sig som Danmarks outdoor hovedstad. De forskellige interesser bringes i netop i rosporten sammen og får tingene til at gå op i en højere enhed.

Alle forudsætninger for et godt resultat er tilstede og understøttes ikke mindst af godt rovand med adgang til alle vandvejene i Søhøjlandet, en central placering af klubben, der er nem at komme til og fra, en bådpark, der er klar til at modtage de unge mennesker og en klub fuld af medlemmer, der alle støtter op om og vil bidrage at få skabt en ny, stærk roer-generation i Silkeborg.

Vi tror på, at indsatsen med Danmarks Stærkeste Klasse og Skole OL kan bidrage til at styrke ungdomsroningen i Silkeborg. Unge mennesker starter ikke til en sport, de ikke kender særlig godt. Det vil roning på skoleskemaet forhåbentlig komme til at ændre på”.

Fredag d. 26. januar er der afviklet et kursus for skolernes idrætslærere i Silkeborg Roklub. Igen er det de fire skoler, der er gået sammen om at købe kurset af DFfR. Her klædes lærerne på til at undervise efter Attention… GO!, og får rig mulighed for at arbejde med det korrekte rotag og stafet i romaskinen. Allerede i efteråret 2017 deltog otte lærere fra Silkeborg på et lærerkursus. Kursusdeltager og idrætslærer på Sejs skole Michael Bank var rigtig glad, og sagde efterfølgende: ”For mig har det at være med på kurset, primært været for at få helt styr på romaskinen, specielt displayet og hvordan man skal bruge det. Samtidig har jeg fået nogle gode værktøjer til at rette rotaget. Appen Hudl Technique er et supersmart redskab at lege med. Og det er sådan en app, hvor man tænker: hvorfor kendte jeg ikke til den noget før?”. Silkeborg Roklub sender også nogle deltagere afsted på lærerkurset, så de på den måde kan få et større indblik i hvad idrætslærerne efterspørger til deres undervisning, og så de kan stable ”eftermiddags-kurser” på benene i roklubben for de lærere fra skoler, der har klasser, der skal deltage i det lokale stævne.

Det bliver spændende at følge udviklingen i Silkeborg. Måske endnu flere kommuner rundt om i landet vil følge trop i den kommende tid?