wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
DKF har i samarbejde med Dansk Forening for Rosport undersøgt, hvordan de forskellige klubber arbejder med naturaktiviteter, og hvor meget de kender til forbundenes arbejde med adgangsregler og faciliteter

Dansk Forening for Rosport har i samarbejde med DKF undersøgt, hvordan de forskellige klubber arbejder med naturaktiviteter, og hvor meget de kender til forbundenes arbejde med adgangsregler og faciliteter.

Forbundet har siden november 2018 interviewet flere formænd omkring klubbens natur og miljøaktiviteter.

Målet med undersøgelsen var at få viden om, hvor meget klubberne kender til forbundenes miljøarbejde, at samle viden om dem, der interesserer sig for natur, miljø- eller facilitets arbejde i klubberne  og  at forstå, hvordan klubberne inddrage naturen i deres rooplevelse.

Konklusionerne viser, at der skal arbejdes endnu mere med emnet, hvis medlemmerne skal nyde flere naturaktiviteter i klubben.

Undersøgelsen viste, at klubberne kender meget lidt til forbundenes arbejde med at sikre adgang til vandet for alle roere, eller de aktiviteter, som forbundet tilbyder de klubmedlemmer, som ønsker at gøre en forskel for miljøet.

Før resultaterne udkom, var forbundenes antagelse, at klubbens naturaktiviteter var i højt grad organiseret og formidlet af klubbens bestyrelse eller et bestemt udvalg. Undersøgelsen viser dog, at der generelt ikke findes fastsatte grupper i klubben, som arrangerer naturaktiviteter, og generelt betragtes disse aktiviteter som medlemmernes- og ikke klubbens- aktiviteter.

Til gengæld har de fleste klubber fastsatte, identificerbare fællesskaber, som beskæftiger sig med konkrete opgaver i forbindelse med vedligeholdelse af klubhuset eller andre faciliteter. Disse fællesskaber har stor værdi for formændene.

Der var også forskellige fortolkninger af konceptet “natur/miljøaktiviteter”.
Klubberne betragter generelt alle roture som en naturaktivitet, og andre aktiviteter som vandreture o.l. ses også som en af klubbernes naturaktiviteter, selvom de ikke foregår på vandet.
De fleste klubber tilbyder ikke bestemte aktiviteter, hvor naturen er i fokus (guidede ture med en naturvejleder, affaldsindsamling, samarbejde med den lokale skole/andre foreninger o.l.). Naturen opfattes som en nødvendig og velkommen kulisse for aktiviteten, men fokus er på fællesskabet.

DFfR vil gerne takke formændene for deres deltagelse i undersøgelsen. Resultaterne skal bruges til at skabe bedre kommunikation med bestyrelserne og udvikle “naturaktiviteter”, som klubberne kan tilbyde deres medlemmer med fokus på fastholdelse og rekruttering.