wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Et nyt førstehjælpskursus på 8 timer er på gaden. Det retter sig særligt til aktiviteter i mindre fartøjer og i søsport, og er det kursus, der lever op til Søfartsstyrelsens krav, når en roklub fx har en skoleklasse på besøg, eller afvikler et firmaarrangement.

Dansk Førstehjælpsråd har i samarbejde med Søfartsstyrelsen udarbejdet et funktionsbestemt førstehjælpskursus med titlen ”Førstehjælp ombord i mindre fartøjer og i søsport” udgivet april 2017, som opfylder Søfartsstyrelsens krav.

Kurset er normeret til en varighed på 480 min (dvs. 8 timer). Ligesom for almindelig førstehjælp skal den nye funktionsbestemte uddannelse også vedligeholdes for at være gyldig.

For at indfri Søfartsstyrelsens krav skal den førstehjælpsuddannede indenfor 24 måneder have gennemført opdateringsuddannelserne:

  • ”Opdatering af førstehjælp ved hjertestop”
  • ”Opdatering af livreddende førstehjælp”.
  • Hver er på 180 minutter.

Roere der har kompetencerne i forvejen

Der vil naturligvis være personer, der qua deres faglige kvalifikationer, har forudsætninger der dækker kravene i funktionsuddannelsen. Står klubben i den situation, at der er en person / personer med relevant baggrund så som læge, paramediciner og sygeplejerske, som vil hjælpe til ved et arrangement som kræver specifikke førstehjælpskompetencer, kan klubben dog ikke på egen hånd beslutte, at det må være ok. Der må her søges om en dispensation hos Søfartsstyrelsen.

I ansøgningen skal personens baggrund samt arrangementets karakter beskrives.

Mailen sendes til ”Center for Skibe” [email protected] .

Almindeligvis vil der foreligge svar indenfor et par dage, men ansøg altid i god tid.