wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Hovedbestyrelsen har til morgen drøftet alvorssituationen, og har besluttet at udskyde HGF.

OPDATERING:

Årets Hovedgeneralforsamling der skulle have været afviklet d. 14. marts, afvikles nu i stedet d. 20. juni 2020. Program og sted, Comwell Middelfart, forbliver det samme. Mere information følger snart, og du kan holde dig opdateret på siden her.

Ny indkaldelse udsendes til alle som oprindeligt var tilmeldt, samt til alle DFfRs medlemsklubber i uge 12.

Statsministerens ordvalg og alvorsmine tirsdag formiddag samt understregning af at vi alle har et individuelt ansvar for at passe på hinanden sætter forholdene i et meget klart lys. Vi må hver især overveje, hvad der er nødvendigt og hvad der er knap så vigtigt. Alle danskere opfordres til at udvise stor ansvarlighed. Dette vedrører også roning.

Hovedbestyrelsen har til morgen drøftet alvorssituationen. Vi har besluttet at udskyde HGF og vi beder alle foreningens medlemmer om, at bakke op om denne beslutning velvidende at hovedbestyrelsen jvf vedtægterne ikke har mandatet til at etablere en udsættelse af DFfRs hovedgeneralforsamling. Vi henholder til forsigtighedsprincippet samt hensynet til det gensidige ansvar og fællesskab hvorpå roningens rygrad også er baseret. Vi henholder os til alvorsminen hos myndighederne, hvor retorikken i tirsdag synes skærpet med opfordring til at undgå offentlig transport. Vi mener der er tale om force majeure lignende forhold. Samtidig beder vi alle vore roklubber om at udvise ansvarlighed iht statsministerens og myndighedernes formaninger.

Deltagerbetalingen til HGF vil blive tilbagebetalt.