wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Lørdag afviklede DFfR den årlige Hovedgeneralforsamling, men med nyt program og lærerige workshops

Dagen i Middelfart startede med workshops, hvor deltagerne havde mulighed for at vælge mellem forskellige emner og høre klubber fortælle om deres erfaringer og viden.

Hvis du er nysgerrig på de forskellige oplæg, eller måske var med og gerne vil genlæse materialet, så find det hele her.

Efter frokost begyndte den egentlige generalforsamling, og med kampvalg om formandsposten, samt en håndfuld indkomne forslag var der lagt op til et stramt program – som heldigvis blev styret med erfaren hånd af den valgte dirigent John Frentz ”Tjavs”, mens Johnny Rusbjerg fik til opgave at være referent.

Da DFfRs formand Henning Bay, desværre var blevet forhindret i at deltage på grund af sygdom, tog næstformand Marie Heide sig af at læse bestyrelsens beretning op, for de fremmødte deltagere.

Selve generalforsamlingen forløb i god ro og orden, hvor regnskab for 2018, samt budget for 2019 og 2020 blev fremlagt. Herefter blev der stillet et par spørgsmål og regnskabet blev godkendt. Der blev ligeledes fremlagt et forslag til kontingent 2019, som blev godkendt uden anmærkninger.

HBs beslutning om at udvalgsmedlemmer og frivillige pr. 1.1.2019 skal have en egenbetaling på deres kørsel i forbundsregi på 2×12 km, blev trukket tilbage, så frivillige og udvalgsmedlemmer nu igen får dækket alt deres kørsel.

Inden kaffepausen uddelte bestyrelsesmedlem Thomas Ebert, først Poul Madsens Lederpris, som i år gik til Anette Lahn (Odder Roklub), for hendes store frivillige arbejde i klubben.

Se Anette Lahn modtage Poul Madsens Lederpris

Derudover blev der uddelt et Ærestegn, til Niels Ryhding, formand for styrmandsuddannelsesudvalget, som en anerkendelse af hans store, og mangeårige, engagement i udvalgsarbejdet i DFfR – særligt i forbindelse med langtursstyrmandskurserne.

Hør Thomas Eberts (HB) begrundelse for tilddelingen af Ærestegnet til Niels Ryhding.

Livlig debat under indkomne forslag

Ved begyndelsen af generalforsamlingen blev det, efter ønske, besluttet at rykke om på dagsordenen således at de indkomne forslag blev behandlet før bestyrelsesvalgene. Der var i alt fem indkomne forslag, som alle blev behandlet i god ro og orden, dog var der nogen som skabte lidt mere debat end andre.

De første fire indkomne forslag blev efter debat og plads til opklarende spørgsmål, alle vedtaget.

Det femte indkomne forslag fra Vejle Roklub, blev efter et par kommentarer fra salen nedstemt.

Slutteligt var der valg til Hovedbestyrelsen, hvor der var to formandskandidater til HB. Henning Bay (DSR) og tidl. HB-medlem Sten Zülow (Aalborg Roklub). Med 125 stemmer mod 64 forbliver Henning Bay formand for DFfR, og tager ligeledes hul på sine sidste to år på formandsposten jf. §8 stk. 6 i DFfRs vedtægter.

Dernæst var der valg til to af posterne i HB, hvor tre kandidater stillede op. De to medlemmer af HB, blev efter en afstemning Marie Heide (Fredensborg) med 145 stemmer og Kasper Haagensen (DSR) med 118 stemmer.

Slutteligt skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for restperioden på et år, efter Sten Zülow, her bliver Jan Poulsen (Randers Roklub) valgt med 117 stemmer. Mens Morten Juel Hansen (Dragør), som også stillede til posten, vælges som suppleant.

DFfRs hovedbestyrelse består efter lørdagens generalforsamling af:

Formand Henning Bay Nielsen (DSR), Conny Sørensen (Roklubben Skjold), Regitze Siggaard (DSR), Thomas Ebert (Roskilde Roklub/Ringsted Roklub), Marie Heide (Fredensborg Roklub), Kasper Haagensen (DSR) og Jan Poulsen (Randers Roklub).

Slutteligt var der valg til Ordens- og Amatørudvalget, hvor Peter Froskov (Ishøj) vælges ind som menigt medlem og Niels Iversen (Thorsminde/Aarhus) vælges som suppleant.

Et referat fra lørdagens Hovedgeneralforsamling er under udarbejdelse. Så snart det er klar, vil det være at finde på roning.dk.

Allerede lørdag blev det meldt ud, at næste års hovedgeneralforsamling igen kommer til at foregå på Comwell i Middelfart. Datoen bliver d. 14. marts 2020. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.