wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Lysten til debat led ikke under det online format DFfRs hovedgeneralforsamling blev afviklet under

Den første online hovedgeneralforsamling i DFfRs historie blev afviklet d. 20. juni, hvor over 40 danske roklubber var repræsenteret. Hovedbestyrelsen, sekretariatet og dirigent John Frentz sad samlet i Idrættens Hus, men alle delegerede var med hjemmefra. Det var lutter nyt land for alle. Alligevel er det en tilfreds formand for DFfR Henning Bay, der ser tilbage på HGF2020.

”I disse lidt usædvanlige tider, som af DIF er karakteriseret som nødretslignende tilstande, er jeg meget taknemmelig og glad for de delegeredes engagement og tålmodighed overfor den online mødeform. Sekretariatet har gjort en stor indsats for at navigere i dette ukendte land, og medarbejderne har været gode til at finde løsninger. Det gælder mig at DFfR trods dette, sammen med DIF, alligevel kan finde nogle veje for udfoldelsen af rosporten.”

Nye ansigter i Hovedbestyrelsen
Både til de tre menige poster i hovedbestyrelsen og til suppleantposterne var der flere opstillede kandidater end der var pladser til. Valget var tæt, og de indvalgte blev:

  1. Thomas Ebert, Ringsted ro-og kajakklub
  2. Aastrid Haastrup, Roforeningen KVIK
  3. Hother Hennings, Aarhus Roklub

Derudover er Nanna Bo Christensen, Holstebro Roklub valgt som 1. suppleant og Morten Juel Hansen, Dragør Roklub som 2. suppleant.

Der var også valg af økonomiansvarlig, hvor Conny Sørensen (Skjold), blev genvalgt for endnu en toårig periode.

Hvad blev besluttet?

I år havde DFfRs Hovedbestyrelse indstillet at der ikke skulle være en stigning i kontingentet til DFfR i 2020, planen var at der i stedet skulle tilføjes en ny forsikringssats på 2kr/medlem. Den nye forsikring er en kollektiv ansvarsforsikring for tingskade forvoldt af robåde over 5,5 meter, på 3. mands ejendom, som tegnes hos Top Danmark.

Men grundet generalforsamlingens udskydelse, har Hovedbestyrelsen besluttet at klubberne først skal betale den nye sats fra 2021, og at DFfR dækker omkostningerne i 2020.

Herudover blev der oprettet en ny kontingentsats for klubber med særlig tilknytning.

Blandt de indkomne forslag kunne forslagene om optagelse af rene ergometerklubber samt vedtægtsændringer i Fonden til Rosportens Fremme ikke behandles, da der ikke var nok anmeldte delegerede til at foretage vedtægtsændringer.

§19 reglementsændringen i Kaproningsreglementet, der i to år har kørt som en prøveperiode, blev gjort permanent, således må U19 & U17 roere deltage i løb udskrevet for seniorroere herunder ved Danmarksmesterskaberne. Dog ikke i løb, der er udskrevet i letvægt.

Forslag om træningsprogrammer til motionister, stillet af Aarhus Studenter Roklub, blev nedstemt.

Slutteligt blev forslaget om tilretning af langtursreglementet vedtaget, således skal enhver deltager i langture overfor klubbens bestyrelse have bevist, at han/hun kan svømme mindst 300 m uden hvil og kan træde vande. Svømmeprøven fornyes med højst 3 års mellemrum.

HGF2021 afvikles 13. marts 2021 i Middelfart, muligheden for at deltage online også, undersøges.

Referatet fra generalforsamlingen er pt. til godkendelse. Det vil blive offentliggjort på roning.dk, så snart det er klar.