wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Hvor tydeligt er det i din klub, hvordan man får tildelt ret til at ro om vinteren?

Af Bianca Toftebjerg, [email protected]

En revidering af vinterroreglementet og syv konkrete retningslinjer at følge, når bestyrelsen tildeler vinterroretter til deres medlemmer, har forbedret sikkerheden i Aarhus Roklub.

En del af ansvaret ligger hos bestyrelsen

Hvis du er ude på en rotur, og båden kæntrer, så er det styrmanden i båden, der har ansvaret. Men det er bestyrelsens opgave at skabe nogle rammer/reglementer, som sikrer at roningen som udgangspunkt kan foregå på en sikker og reguleret måde.

Chancen for uheld eller for at komme til skade, eksisterer naturligvis altid. Men ved roning om vinteren er den større, her kan særligt en tur i det kolde vand have fatale konsekvenser.

Det er man klar over i Aarhus Roklub, og bestyrelsen har valgt at kigge indad. Ret til at ro om vinteren, blev tildelt på et for løst grundlag, og ikke alle blev vurderet ud fra de samme kriterier – men det er der lavet om på nu.

Reglementet er blevet gået efter i sømmene og bestyrelsen har formuleret syv (vejledende) retningslinjer som medlemmerne skal overholde, hvis de vil søge bestyrelsen om vinterroret.

I processen har bestyrelsen trukket på DFfRs Sikkerhedsudvalg, som har bidraget med gode inputs og sparring til hvor man skal fokusere, når der tales sikkerhed i klubben. Udvalget har givet gode råd til både hvordan man sikrer sig den nyeste viden, men også hvordan man oplyser medlemmerne rigtigt.

Ikke populært hos alle medlemmer

Ikke alle medlemmer i klubben, har taget lige godt imod de nye retningslinjer, især en formulering, har bestyrelsen fået hug for, fortæller formand Hother Hennings:

”Der er mange af vores medlemmer, som synes at vi som bestyrelse har været for hårde. Især formuleringen: ’Ansøgeren er minimum 15 år og maksimum 70 år’, har vi fået hug for. Og det er ikke den med de 15år, som har givet anledning til ballade.”

Bestyrelsen overvejer også om formuleringen skal ændres, fortæller Hother Hennings og fortsætter:

”Nogle medlemmer, tror at sikkerhed er noget vi skal diskutere. Sådan ser jeg ikke på det, sikkerhed er noget bestyrelsen fastsætter, for netop her er der behov for at nogen tager ansvaret. Selvfølgelig er vi påvirkelige, hvis der er rigtig gode argumenter. Men som bestyrelse skal man turde tage ansvaret og bestemme. Og det har vi valgt at gøre i Aarhus Roklub.”

Sikkerhed er vigtigt

I Aarhus Roklub er sikkerhed et sted, hvor bestyrelsen ikke går på kompromis. Derfor har de også en vejledning, som foreskriver at redningsvest er påkrævet ved roning når vandet er under 10°. Fastsat efter devisen: det er koldt vand der dræber, ikke datoen.

Bestyrelsen i Aarhus Roklub, har selv erkendt at deres sikkerhedsretningsliner for vinterroning ikke var ’gode nok’, og det var motivationen for at ændre på proceduren. Men samtidig var det også bevidstheden om, at det er bestyrelsen der skal fastsætte de sikre rammer for aktiviteten, understreger formanden:

”Min anbefaling, til andre klubber er, at de skal huske det, er bestyrelsen som har det overordnede ansvar (i forhold til Sølovgivningen). Det er vores holdning i Aarhus Roklub, at man som bestyrelse er nødt til at vise vejen, hvad angår sikkerheden. Styrmanden har også et ansvar, men det kan være svært at tage ansvaret og være en autoritet i forhold til nære venner i besætningen. Vi har som bestyrelse, en større autoritet vi kan trække på og kan derfor nemmere sige til et medlem, at han/hun ikke må ro på vandet om vinteren.”

Men selvom klubben nu har lavet nye retningslinjer, og dermed styrket sikkerheden­­. Så er det stadig vigtigt for dem at huske både deres medlemmer, og alle andre på, at selvom de har gjort en masse ting, og styrket sikkerheden – så kan der stadig ske ulykker. Og falder man i koldt vand, så ender man ekstremt hurtigt i en livsfarlig situation. Særligt hvis man ikke bærer redningsvest og den rette påklædning.