wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Hjælp med at synliggøre rosporten og de faciliteter I bruger

Københavns Universitet er i gang med en undersøgelse af faciliteter til friluftsliv i Danmark, og de har brug for hjælp til at kortlægge hvilke faciliteter de forskellige kyst- og havorienterede friluftsaktiviteter bruger.

Der står om projektet på havfriluftsliv.dk:

Projektet har til formål at undersøge, hvilke faciliteter de forskellige kyst- og havorienterede friluftsaktiviteter bruger.

Det omfatter bl.a. hvor faciliteterne ligger, hvad de anvendes til, kvaliteten og tilgængeligheden m.m. Viden om dette kan bidrage til bedre at forstå de facilitetsbehov som forskellige brugergrupper har, forsyningsgraden og muligheder for forbedringer og øget tilgængelighed.”

Du kan bidrage til projektet ved at besvare et spørgeskema og på den måde hjælpe med at synliggøre roning og de facilitetsbehov som vores sport er afhængig af.

Find link direkte til spørgeskemaet i højre side / i bunden