wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
I dag udkommer DFfRs nye undervisningsmateriale til natur/teknologi undervisningen på mellemtrinnet (4.-6. klasse): ”Attention… GO! Tag pulsen på roning”.

Attention… GO! en fantastisk mulighed for at vise jer frem som en roklub med et gennemtænkt tilbud af høj kvalitet, som indeholder præcis det skolerne og kommunerne efterspørger: undervisningsforløbet lever nemlig op til kravet om Åben Skole, bevægelse i undervisningen, og er læringsmålstyret. Materialet er skrevet således, at lærerne varetager undervisningen, og at I i princippet blot skal stille romaskiner til rådighed.

I “Attenion… GO” Tag pulsen på roning” kobles viden om kroppen, kredsløbet og pulsen til fysisk træning. Eleverne bliver klogere på hvorfor pulsen er en vigtig del af træningen, og hvordan man kan bruge pulsmåling til at planlægge træning. Der arbejdes med begreber som pulszoner, intensitet, intervaltræning og iltgæld. Romaskinen er et oplagt redskab at udføre fysiske tests i, og i dette forløb kan eleverne således prøve teorien af i praksis, og mærke det hele på deres egen krop. Materialet kan fx bruges som et tværfagligt forløb om kroppen og sundhed.

Som DFfRs øvrige Attention… GO! hæfter, lever ”Tag pulsen på roning” naturligvis op til de faglige fælles mål for natur/teknologi (efter 6. klasse) og idræt (efter 7. klasse). Den samlede undervisningspakke består af:

  • Lærerhæfte
  • Elevhæfte
  • PowerPoints
  • Instruktionsvideoer
  • Opvarmningsøvelser
  • Ordforklaringskort

Alle Attention… GO! hæfter kan bruges som forberedelse til at deltage i Skole OL Roning ”Danmarks Stærkeste Klasse”.

 

Glæd jer til endnu et nyt undervisningsmateriale!

Inden længe udkommer materialet ”Attention… GO! Find energien i roning”, som henvender sig til undervisningen i fysik og biologi i udskolingen (7.-9. klasse).

Et smugkig ind i Lærerhæftet