wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Musik til ergometer roningen er klubbens nye trækplaster.

Der bliver skuet godt op for volumenknappen mindst fire gange om ugen i Skanderborg Roklub mens der er rospinning på programmet. Svinghjulene, på klubbens ti ergometre, ”synger” i takt til musikken og sveden pibler frem hos roerne. Det er nye tider i Skanderborg Roklub. Rospinning er både et tilbud til klubbens eksisterende medlemmer og et redskab til rekruttering af nye medlemmer.

Dorthe Jørgensen er primus motor i klubbens nye store rospinningssatsning, og efter bare 14 dage er afkastet tydeligt. 15 nye potentielle medlemmer har allerede henvendt sig og flere kommer til.
”Vi er meget tilfredse med den store interesse, som folk i nærområdet har vist over for vores klub og vores nye vintermotionsform. De nye potentielle medlemmer har alle været meget positive og givet udtryk for at rospinning er en sjov og effektiv træningsform” fortæller Dorthe Jørgensen, Skanderborg Roklub.

Starthjælp fra DFfR

Skanderborg Roklub har i sæsonen 2016 startet et udviklingsforløb sammen med Dansk Forening for Rosport for at få lavet en strategi og handleplaner for fremtiden. Et delelement i udviklingsforløbet har været hjælp til at kickstarte rospinning. Klubben har fået sparring til:

  • Organisering af aktiviteten
  • Fra klubaktivitet til rekrutteringsmiddel
  • Markedsføring (pressemeddelelse, flyver, plakat, avisannonce, landingpage til www og facebook kampagne)

”Starthjælpen fra DFfR har været altafgørende for os, – uden DFfR’s inspiration og meget personlige vejledning samt deres support vedr. bl.a. markedsføringsmateriale m.v., så var vi aldrig kommet så godt fra start med vores nye tiltag, som vi er nu. Vi har også nu – hvor processen er i fuld gang, meget stor glæde af sparring med foreningens konsulenter” lyder det fra klubbens spydspids på rospinningfronten Dorthe Jørgensen.