wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
For at flest mulige klubber fortsat kan få glæde af EDON bådene, er det i DFfRs Hovedbestyrelse besluttet, at klubber kan ansøge om at blive værtsklub, og dermed have ansvaret for EDON bådene i en 4-årig periode.

Dansk Forening for Rosport råder over 8 trailere med 6 EDON både på hver. Disse både er indkøbt som en del af det nu afsluttede RoBattle projekt.

Samarbejde på tværs af klubber
Målet er, at en gruppe af klubber i samme område, som satser på ungdomsroning, får mulighed for at have tilknyttet én trailer med både, som de kan benytte, som en del af deres ungdomsindsats. Der vil være én værtsklub, som har ansvaret for EDON bådene, og som opbevarer dem i klubben.

Lokal forankring og styrkelse af ungdomsindsatsen
Formålet med den nye struktur er, at EDON bådene forankres mere lokalt, samt at styrke samarbejdet og erfaringsudveksling omkring ungdomsarbejdet klubberne imellem. Det er en forudsætning for at blive værtsklub, at klubben skal fungere som sparringspartner for og udveksle erfaringer med, nærliggende klubber, der også arbejder med børn og unge, eller som ønsker at komme i gang med dette.

Værtsklubben og DFfRs forpligtelser
Værtsklubben er ansvarlig for vedligeholdelse samt eventuelle reparationer og udbedring af skader, og har det økonomiske ansvar i den forbindelse. Værtsklubben er ansvarlig for opbevaring af bådene året rundt.

Værtsklubben forpligter sig til at udlåne EDON bådene til de nærliggende klubber, så flest mulige klubber får mulighed for fortsat at låne EDON både til sommer-roskole, skolesamarbejde, ungdomstræningen og lignende aktiviteter.

DFfR er i den 4-årige periode forpligtet til at betale forsikringer, vægtafgift samt onlinebookingsystem for alle otte trailere med tilhørende både. Derudover står DFfR for administrationen af bookingsystemet. De seks redningsveste som tilhører hver trailer, foræres til de otte værtsklubber, og de bliver dermed klubbernes eje. Der medfølger således ikke DFfR redningsveste ved lån af EDON bådene.

Ansøgningsprocedure for at blive værtsklub
Ønsker din klub at ansøge om at blive værtsklub skal I udfylde ansøgningsskemaet, som du finder på siden her.

I jeres ansøgning skal I bl.a. argumentere for, hvorfor I ønsker at blive værtsklub og hvilke nærliggende klubber I forestiller jer at I kunne samarbejde med om udviklingen af ungdomsroningen i jeres område.

Jeres ansøgning skal være os i hænde senest torsdag d. 8. marts 2018. Send ansøgningsskemaet til udviklingskonsulent Louise Holm, [email protected]. Spørgsmål kan ligeledes stilles til Louise.