wave Created with Sketch.
På denne side kan du finde information om DFfRs trailere med EDON både.

Der er endnu ikke truffet beslutning om hvorledes EDON trailerne skal køre til næste rosæson. Siden her vil blive opdateret, så snart det er besluttet. Indtil videre er der lukket for booking af trailere til næste ro-sæson.

Takket være støtte fra Nordea-fonden råder DFfR over otte trailere med seks EDON både på hver, som kan lånes gratis af roklubber landet over til brug i RoBattle aktiviteter.

DFfR arbejder på at kunne tilgodese alle klubber og sikre, at så mange som muligt får glæde af trailerne. Vi håber imidlertid på forståelse og fleksibilitet fra klubbernes side især i maj-august, hvor der er stor efterspørgsel på trailerne.

Hvorfor?

Formålet med trailerne er at tilbyde børn og unge en begyndervenlig single sculler, der gør det let at komme på vandet og hurtigt få fart i båden.

Hvor?

De otte trailere er fordelt over hele landet: Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Vestsjælland, Sydsjælland, Nordsjælland og København. Du booker den trailer, som du mener dækker det område, din klub ligger i. Skulle den være optaget i den ønskede periode, kan du til nøds booke en trailer fra et andet område.

Hvordan?

Trailerne kan bookes af klubberne til brug af ungdomsaktiviteter: Skolesamarbejder, Sommer-roskoler og Nordea-fonden Challenge.

Traileren kan bookes for mellem 1 og 7 dage, og hver bruger kan maks. foretage 3 bookinger. Kontakt os, hvis I har brug for andre former for booking.

 

Vær opmærksom på

EDON trailerne kører under et selvhenter system. Traileren hentes hos den klub, som har brugt den sidst. Klubberne aftaler indbyrdes de praktiske detaljer omkring afhentning. I bookingsystemet kan man finde de relevante kontaktoplysninger.

Klubberne har traileren indtil kl. 20 den sidste dag af deres booking. Herefter kan den klub, der har booket den til dagen efter komme og hente den. Klubberne kan således hente traileren aftenen før, deres booking starter (efter kl. 20).

 

Overdragelse af trailerne

Ved overdragelse af EDON trailere gennemgås en udstyrsliste. Modtageren af traileren tjekker, at hver enkelt genstand på traileren enten er i orden ELLER har en skade, fejl eller mangler.

Tjeklisten kan downloades, udfyldes og underskrives her fra siden og derefter scannes ind og sendes til os. Alternativt kan nedenstående formular anvendes. Det er modtagerens ansvar at tjekke og indsende listen. Hvis dette ikke sker, så bliver modtagerklubben stillet til ansvar for eventuelle fejl og skader, som næste klub måtte registrere og indsende.

På Trailer 4 (Midtjylland) og Trailer 7 (Nordjylland) har nogle af bådene skader på ”næsen”. På alle trailerne er der desuden mindre fiber-skader på nogle af årerne, som følge af almindelig slitage.

 

Her kan du udfylde den online tjekliste ved overdragelse af traileren