wave Created with Sketch.
På denne side kan du finde information om DFfRs trailere med EDON både

Dansk Forening for Rosport råder over 8 trailere med 6 EDON både på hver.

Booking foregår via vores bookingsystem. Har din klub ikke en bruger, så kontakt Marianne Stæhr OIsen, mso@roning.dk

Al henvendelse vedr. booking af EDON bådene skal ske til den enkelte værtsklub.

Værtsklubber

Otte klubber har ansøgt om og er blevet udvalgt til at være værtsklubber for EDON bådene de næste 4 år (2018-2021).

Vestervig Roklub
Kontaktperson:
Eddie Marrebæk, eddie.aktiv@gmail.com, 23921333

Randers Roklub
Kontaktpersoner:
Poul Christian Andersen, pcandersen@private.dk, tlf. 22956556
Helle Justesen, justesenhelle@gmail.com, tlf. 24624270

Esbjerg Roklub
Kontaktpersoner:
Jørgen Hovedskou Larsen, hovedskou@outlook.com, tlf. 23960816
Erik Dupont, erikdupont.com@gmail.com

Sønderborg Roklub
Kontaktperson:
Jørn E. Rasmussen, formand@sonderborg-roklub.dk, tlf. 21653575

Nykøbing Sjælland Roklub
Kontaktperson:
Holger Wittrock, 
holger@wittrock.biz, tlf. 22254631

Helsingør Roklub
Kontaktperson:
Line Pommer, linepommer@gmail.com tlf. 2624162

Roskilde Roklub
Kontaktperson:
Mie Nilsson, mims_mie@hotmail.com

Næstved Roklub
Kontaktperson:
Jens Peter Nielsen, materiel@naestvedroklub.dk, tlf.:28294585

Betingelser for lån af EDON bådene

Her kan du læse om de nye betingelser for lån af EDON bådene
Bemærk at der er ændringer ift. afhentning og overdragelse af bådene. Bådene skal som udgangspunkt tilbage til værtsklubben med mindre en anden klub har foretaget en booking af bådene.

  • Bådene står hos værtsklubben, når de ikke er udlånt til andre klubber
  • Klubber kan booke bådene 7 dage ad gangen og have max tre fremtidige bookinger
  • Klubber der skal låne bådene, henter selv bådene hos værtsklubben, og bringer traileren tilbage hertil efter endt booking – medmindre andet er aftalt. Den enkelte klub afholder selv transportudgifterne i forbindelse med lån af bådene
  • Der medfølger ikke DFfR redningsveste ved lån af EDON bådene.
  • Værtsklubben har brugsretten, når der ikke er lavet bookinger fra andre klubber
  • Klubben, der låner bådene, hæfter for evt. skader på både og trailer. Klubben har ansvaret for udbedring af disse samt evt. udgifter forbundet hermed. Skadesforvolder er forpligtet til at underrette værtsklubben
  • Værtsklubben har ansvaret for at udbedre evt. skader på både og trailer, som de selv har forvoldt, samt evt. udgifter forbundet hermed
  • Værtsklubben anbefales af bruge udstyrstjeklisten ved overdragelse/tilbagelevering af bådene for at sikre bådenes stand

Forsikring
Som hidtil afholder DFfR udgifterne til transportforsikring samt forsikring af trailer. Skader på bådene er klubbernes eget ansvar at få udbedret.

Formålet med den nye struktur

Formålet med denne nye struktur er, at EDON bådene forankres mere lokalt, samt at styrke samarbejdet og erfaringsudveksling omkring ungdomsarbejdet klubberne imellem. Det er en forudsætning for at blive værtsklub, at klubben skal fungere som sparringspartner for nærliggende klubber, der enten har etableret en ungdomsafdeling/indsats (skolesamarbejde/sommer-roskole), eller som ønsker at komme i gang med dette.