wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
I dag lancerer DFfR endnu et nyt undervisningsmateriale til folkeskolen i Attention… GO! serien.

Med det nye undervisningsmateriale ”Attention… GO! – Find energien i roning” kan udskolingselever (7.-9. klasse) nu arbejde med roning i fysik og biologiundervisningen. Materialet lever naturligvis op til de faglige fællesmål i disse fag.

Henover de 4 til 6 uger, som undervisningsforløbet varer, arbejder eleverne med energi og energiforbrænding under træning i romaskiner. De lærer hvad energi er og hvordan man f.eks. kan bruge energimåling til at forbedre sin teknik og planlægge et træningspas. Eleverne arbejder også med nyttevirkning og energiomsætning i kroppen.

Med dette materiale håber vi at fysik- og biologilærerne får mod på at bruge romaskinerne i deres undervisning, f.eks. sammen med idrætsfaget. Bevægelse i undervisningen er nu et krav i alle fagene i folkeskolen.

Som i de øvrige Attention… GO! undervisningsforløb foregår undervisningen skiftevis på skolen og i roklubben, og materialet består af et lærerhæfte, et elevhæfte, PowerPoints mv..

Vi håber at materialet kan gøre det endnu mere interessant for flere folkeskolelærere at indgå i et samarbejde med en roklub.

Materialet kan downloades på samme side som de øvrige Attention… GO! materialer.