wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Bådene i Dalsland er klar til en ny sæson med ”GØR DET SELV”-ture

Det viste sig at være en rigtig god ide for DFfRs Turudvalg at udstationere to både ved Dalslandskanalen i Sverige i sæson 2022.

Bådene var placeret på Dalslands Camping- & Kanotcentral i udkanten af byen Bengtsfors – et godt udgangspunkt for ture, hvadenten de besøgende rohold ville bo fast på campingpladsen eller bevæge sig omkring i det mere end 250 km store sø- og kanalområde, der er forbundet med hele 31 sluser.

I alt har de to både været udlejet i 9 uger – og kun ligget stille et par enkelte uger ind imellem – og vi har fra stort set alle hold hørt, at de har haft en herlig og fantastisk flot rotur med gode oplevelser, blandet vejr, men overvejende godt, meget forskellige overnatninger – og kun få uheld.
Vi har også allerede fra foråret 2022 haft rigtig mange forespørgsler om, hvorvidt bådene ville være til disposition til næste sommer – og vi har hver gang svaret, at dette afhang helt af, om bådene kunne holde til den belastning det er at være næsten konstant i brug gennem de 10-11 uger, som slusesæsonen på Dalslandskanalen varer – og dette kunne vi altså først konstatere ”efter lukketid”.
Det var jo lidt et sats sådan at parkere bådene langt væk fra det ”tilsyn”, som udstationerede både i Danmark har efter hver eneste udlejning – men vi gjorde det, fordi vi stolede på, at de klubber der deltog, ville behandle bådene så godt, at også de sidste kunne få gode oplevelser – uden problemer. TAK for dét til jer, der var de første – og tak også til alle for jeres gode beretninger og tilbagemeldinger.

Heldigvis gik det godt. Selvfølgelig var der slid på materiellet og brug for udskiftning og vedligehold, men ikke mere end at det kunne ordnes på stedet, og de to både er nu i vinterkvarter i campingpladsens TV-stue og dermed klar til en ny sæson efter en klargøringstur derop omkring 1. maj 2023.

Derfor åbnes der nu – fra den 15. oktober 2022 – for udlejning af bådene som følger:
De to både udlejes fra uge 23 til og med uge 33 på ugebasis – fra søndag morgen til lørdag aften, og prisen er den samme som i 2022: kr. 1.200 pr. båd pr. uge.
For benyttelsen af bådene er der udarbejdet et regelsæt, svarende i videst muligt omfang til det, der gælder for udstationerede både i DK, herunder afbestillingsregler, rengøring og overlevering af bådene til de næste og andre oplysninger.
Disse regler findes her, eller via link i højre side.
Ekstratilbud
Flere har indtil nu spurgt på kortere udlejninger, så da vi jo har aftalt med campingpladsen, at bådene skal ud af deres vinterhi og klargøres allerede omkring den 1. maj, vil vi på forsøgsbasis give mulighed for kortere udlejninger, nemlig enten 3 eller 4 dage i maj måned – og også i resten af august, evt. en smule ind i september, hvor der så ikke er mulighed for at benytte sluserne.
Vi har nemlig erfaret, at der er rigeligt med gode muligheder på de nærmeste søer for mindst tre fine dagsture ud fra campingpladsen, hvor man så kan vælge enten telt- eller hytteovernatning – eller endda snuppe en shelterovernatning på en af de små primitive pladser langs med Lelång søen.
Disse ”slusefri” udlejninger betales med samme pris som de udstationerede både i DK: kr. 165 pr. døgn pr. båd, dvs. kr. 495 for 3 rodage eller kr. 660 for 4 rodage. Vi prøver med frit valg af dage, men forbeholder os retten til at spørge jer om mulighed for at rykke en enkelt dag for at få ”kabalen” til at gå op.

Hvordan lejer vi en båd?

Bådene ansøges på samme måde som de udstationerede både i Danmark – via den elektroniske bookingformular på roning.dk – ovenstående direkte link kan benyttes.
Som for bådene i Danmark vil det være på ”Først til mølle”-basis, så når I udfylder jeres bestillingsformular er det klogt lige at give den person fra jeres klubbestyrelse, som I anfører øverst på formularen (typisk formand eller langtursrochef – og husk: der må ikke være navnesammenfald mellem denne person og de, der lejer bådene) – et praj om, at den pågældende gerne må være hurtig med at videreekspedere bestillingen. Der kunne godt gå hen og blive run på nogle af ugerne, så I er også velkomne til under bemærkninger at skrive et eventuelt alternativt ønske, såfremt jeres første ønske allerede skulle være optaget.
Når det ligger fast, hvilke klubber/hold der får chancen for at bruge bådene i sommeren 2023, udsender vi dels en oversigt, dels en hel del forskellige informationer, vi har samlet sammen – til inspiration. Det er jo selvfølgelig en ”gør-det-selv tur” I skal forberede, men på den anden side er der vel ikke grund til at ”starte med Adam og Eva” hver gang – hvis man KAN bruge nogle af andres erfaringer.

Humlebæk-roere specialiserede sig i sluser

Skulle I have spørgsmål i forbindelse med lejemålet, er I altid velkomne til at ringe og snakke med én af os (telefonnumre herunder).
Vi glæder os til at høre fra rigtig mange – og ser frem til endnu en god sæson for danske roere i det smukke svenske område.
GØR DET SELV TURE I DALSLAND sorterer under Tur- og MotionsUdvalget og DFfRs udstationerede både.
Kontaktpersoner er:
Lise og Allan Pedersen, Aalborg tlf. +45 28904970 / +45 5035 0231 [email protected][email protected]