wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Nyt kursus ser dagens lys til efteråret

Når Dansk Forening for Rosport til efteråret, for første gang afholder nyt ungdomstrænerkursus, bliver det med en ambition om at lave et kursus der er tidssvarende og ikke mindst målrettet unge trænere.

Gammeldags struktur og kursusindhold er udfordringen

Gennem de sidste mange år har DFfR tilbudt ungdomstrænerkursus I og II. Kurserne har været en sammensmeltning af de eksisterende klubtræneruddannelser. Både indhold og  struktur på de gamle kurser har givet nogle klare problemer ift. at kunne målrette kurset til unge mennesker, i hvert fald hvis du spørger uddannelsesansvarlig, Ole Søgaard:

”Det vi har gjort gennem flere år nu, er at tro at en uddannelse målrettet et voksent publikum fungerer lige så godt for unge.”

Forklarer Ole Søgaard og fortsætter:

”Det er klart vi godt kan sætte krav til de unge, men vi skylder alle at være opdateret på den måde vi underviser på.”

Meget mere end bare roteknik

Ungdomsansvarlig Marianne Stæhr Olsen pointerer, at der er flere hensyn vi bør tage når vi underviser unge:

”Der er bare nogle andre ting, som er mindst lige så vigtige som ro-teknik. Det er eksempelvis et inkluderende ungdomsmiljø, som de unge føler sig trygge og tilpas i, og det at gøre sig klart og håndtere, at unge har mange andre ting, der foregår i deres liv udover roning (læs: skole, venner, familie osv.)”.

Nyt kursus skal imødekomme de unge

Det nye kursus, der lanceres til efteråret, skal både i indhold og struktur tale til unge. Kurset skal i højere grad forholde sig til, hvad videnskaben fortæller om hvordan vi kan motivere og engagere unge mennesker.

Kia Bager, som har været underviser gennem mange år og som er primær ansvarlig for udarbejdelsen for det nye kursus, fortæller at kursets struktur i første omgang vil blive ændret, sådan at der er mange flere overgange mellem teori og praksis. Dermed er der mere plads til, at kursusdeltagerne hele tiden får lejlighed til at afprøve hvad de netop har lært.

Indholdsmæssigt så skal kurset tage udgangspunkt i de byggesten, som er fælles for både de unge, der vil være kaproere og dem som vil dyrke bredde-roning.

”Da roning er en ’late-entry’ sport (man kan starte i en relativ sen alder og stadig få succes), er det vigtigst at man som ungdomstræner kan motivere og give nye ungdomsroere glæde for sporten, indtil de når en alder hvor man for alvor skal overveje at målrette træningen.”

Det som Kia Bager glæder sig mest over, ved det nye kursus er:

”Det øgede fokus på praksis, og på et mere personligt plan bliver det rart at man som underviser i højere grad går fra kurset med en fornemmelse af, at kursisterne har tilegnet sig nogle direkte anvendelige kompetencer”.