wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
580 danske roere har nu lært hvordan man giver livreddende førstehjælp på vandet

Da TrygFonden i slutningen af 2017 donerede en million til Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund, havde ingen forestillet sig den store succes det skulle gå hen og blive.

Nu har de to forbund i samarbejde udbudt førstehjælpskurser og hjertestartere jævnt fordelt siden januar 2018, og tallene taler for sig selv.

Totalt set er der siden januar 2018 blevet afholdt 40 kurser, og det med en belægningsprocent på 90,6.

Og i alt har 580 roere og kajakroere været igennem det ottetimers lange førstehjælpskursus, og lært at give livreddende førstehjælp på vand, ombord på mindre fartøjer og i søsport.

Både i DKF og DFfR skaber den store tilslutning til kurserne glæde, Bolette Fokdal, som er 2. næstformand i DKF udtaler:

”DKF har stort fokus på sikkerhed. Vi er derfor meget glade for at have haft muligheden for, i samarbejde med DFfR, at udbyde 50 gratis førstehjælpskurser, så der ved udgangen af 2019 er 800 nye par hænder klar til at give kvalificeret hjælp i situationer, hvor førstehjælp er påkrævet. Kurserne er stort set blevet fyldt op, hvilket viser, at vores medlemmer også værdsætter viden om førstehjælp og gerne bruger 8 timer på et kursus.”

Ser man på deltagelsen fordelt ud på de to forbund, så kan det stort set ikke blive mere ligeligt fordelt, i alt har 282 medlemmer fra DFfR deltaget på kurserne, hvilket svarer til 48,6 % af alle.

Formand for DFfRs sikkerhedsudvalg Jørgen Grastrup-Hansen glæder sig også over det kvalitetsløft som donationen har givet, men ser også fremad:

”Næste skridt på rejsen bliver, at klubberne via realistiske øvelser og drøftelser får etableret en fælles forståelse af hvordan den ansvarlige fører agerer på en sikker og hensigtsmæssig måde i tilfælde af at førstehjælp på vandet kommer på tale. Dette kræver bl.a. indsigt i og en realistisk holdning til hvad besætningen kan præstere og materiellet kan holde til. Det er ligeledes vigtigt at der er gensidig forståelse for, at den ansvarlige fører træffer sin beslutning ud fra, at sikkerhed for båd og besætning vejer meget tungt i forhold til hensynet til enkeltperson.”

Der mangler endnu at blive afholdt en håndfuld førstehjælpskurser, ligesom der også mangler at blive uddelt fem hjertestartere – måske din klub skal have fat i en af dem. Læs mere om netop det i via link til højre / i bunden.

Slutteligt kommer Jørgen Grastrup-Hansen med en tak, og en lille reminder til alle som har været afsted på førstehjælpskursus:
”Såfremt man skal bruge sin uddannelse i forbindelse med aktiviteter, som ifølge lovgivningen kræver et gyldigt certifikat, skal uddannelsen genopfriskes hvert andet år. Tak for indsatsen som på mange måder er med til at højne sikkerheden omkring vores sport.”