wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Det korte klare svar er JA.

Foreningens bestyrelse kan nu aktivt selv bestemme om de ønsker at går hårdere til værks end myndighederne krav og anbefalingerne fra DIF. Det er nemlig mulighed for frivilligt at fastsætte egne skærpede restriktioner. Det står klart og tydeligt på coronasmitte.dk – klik her for at læse nærmere.

Husk det med småt
Modtager foreningen midler fra Folkeoplysningsudvalget, er det vigtigt fortsat at respektere åbenhedskriteriet. Det betyder, at hvis en forening beslutter, at medlemmerne skal fremvise coronapas, så må medlemmer – der ikke har et gyldigt coronapas – ikke udelukkes fra foreningen. De skal blot have anvist et andet tidspunkt, hvor de kan komme og træne i roklubben.

Hvordan skal vi tjekke coronapasset?

Som forening skal man være opmærksom på, at man overholder databeskyttelsesreglerne (GDPR).

Hvis foreningen at indføre et krav om coronapas for adgang til stedet, bør man som udgangspunkt alene anmode om forevisning af dokumentation for fx vaccination, test eller tidligere smitte. Dette kan fx ske ved hjælp af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas” eller app’en ”MinSundhed”.

Der bør desuden alene ske forevisning af eventuel dokumentation for, at man af sundhedsfaglige årsager (fx pga. et fysisk eller psykisk handicap) ikke kan leve op til det fastsatte krav.

Den foreviste dokumentation bør således hverken registreres eller lagres hos foreningen.

Hvad med omklædning?

Myndighederne har på dagens pressemøde anbefalet, at al omklædning foregår hjemmefra. Det er ikke et krav.

Hvordan kan vi gøre i praksis?

En måde at organisere den daglige gang i roklubben kunne eksempelvis være at:

  • 06:00-10:00 træning for medlemmer MED coronapas.
  • 10:00-11:00 udluftning – 10 min.
  • 11:00-15:00 træning for medlemmer UDEN coronapas.
  • 15:00-16:00 udluftning – 10 min.
  • 16:00-22:00 træning for medlemmer MED coronapas.

Alle romaskiner sprittes af både før og efter brug. Udluftningen foretages af sidste manden så træningslokalet efterlades klar til klubbens øvrige medlemmer.

Få løbende mere info
I takt med at coronasmitten stiger i samfundet, vil Sekretariatet løbende informere og rådgive klubberne om håndtering af corona i en idrætsforening. Hold dig løbende opdateret på: https://roning.dk/kerneydelser/viden/corona-i-min-klub/