wave Created with Sketch.
Denne side er lavet med henblik på at hjælpe og inspirere vores klubber i jeres bestræbelser på at få udarbejdet retningslinjer til hverdagens træning i en tid, der er præget af store corona hensyn.

Siden vil løbende blive opdateret med nyt indhold. Sidst opdateret 29.11.2021 kl. 11:00.

Må vi kræve coronapas af klubbens medlemmer? Det korte klare svar er JA.

Foreningens bestyrelse kan nu aktivt selv bestemme om de ønsker at går hårdere til værks end myndighederne krav og anbefalingerne fra DIF. Det er nemlig mulighed for frivilligt at fastsætte egne skærpede restriktioner. Det står klart og tydeligt på coronasmitte.dk – klik her for at læse nærmere.

Husk det med småt
Modtager foreningen midler fra Folkeoplysningsudvalget, er det vigtigt fortsat at respektere åbenhedskriteriet. Det betyder, at hvis en forening beslutter, at medlemmerne skal fremvise coronapas, så må medlemmer – der ikke har et gyldigt coronapas – ikke udelukkes fra foreningen. De skal blot have anvist et andet tidspunkt, hvor de kan komme og træne i roklubben.

Hvordan skal vi tjekke coronapasset?
Som forening skal man være opmærksom på, at man overholder databeskyttelsesreglerne (GDPR).
Hvis foreningen at indføre et krav om coronapas for adgang til stedet, bør man som udgangspunkt alene anmode om forevisning af dokumentation for fx vaccination, test eller tidligere smitte. Dette kan fx ske ved hjælp af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas” eller app’en ”MinSundhed”.

Der bør desuden alene ske forevisning af eventuel dokumentation for, at man af sundhedsfaglige årsager (fx pga. et fysisk eller psykisk handicap) ikke kan leve op til det fastsatte krav.

Den foreviste dokumentation bør således hverken registreres eller lagres hos foreningen.

Hvordan kan vi gøre i praksis?

En måde at organisere den daglige gang i roklubben kunne eksempelvis være at:

06:00-10:00 træning for medlemmer MED coronapas.
10:00-11:00 udluftning – 10 min.
11:00-15:00 træning for medlemmer UDEN coronapas.
15:00-16:00 udluftning – 10 min.
16:00-22:00 træning for medlemmer MED coronapas.

Alle romaskiner sprittes af både før og efter brug. Udluftningen foretages af sidste manden så træningslokalet efterlades klar til klubbens øvrige medlemmer.

Anbefalinger fra DIF:

Klæd om hjemmefra
I det omfang, det er muligt, opfordres alle børn og unge til at møde op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.
Bed forældrene aflevere deres børn udendørs
Er det muligt, så bed forældrene om at aflevere og hente deres børn uden for hallen.
Hold afstand
Mind forældre og andre voksne om at holde afstand, hvor det er muligt. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.
Opdel aktiviteterne i mindre grupper
Kan aktiviteterne på en naturlig måde planlægges inden for mindre og faste grupper/hold, anbefales dette.

Er der en aldersgrænse for, hvornår tilskuere er omfattet af kravet om coronapas?
Kravet om coronapas gælder tilskuere fra 15 år og op.
Hvem har ansvaret for at kontrollere coronapas?
Ansvaret for at kontrollere coronapas ligger hos den ansvarlige arrangør. Personer, der ikke kan fremvise et coronapas, kan bortvises. Både arrangøren og personer, der ikke forlader lokaler eller lokaliteter efter at være blevet bortvist, kan blive straffet.
Er der regler for, hvordan coronapas skal kontrolleres?
Ja, coronapasset skal kontrolleres ved indgangen eller umiddelbart derefter. Det skal sikres, at alle tilskuere på 15 år og derover kan fremvise coronapas.
Er der krav om coronapas for idrætsudøvere/deltagere ved idrætsarrangementer?
Nej, kravet omfatter alene tilskuere.
Er der krav om coronapas for trænere, dommere og frivillige?
Nej, kravet omfatter alene tilskuere.

Sundhedsstyrelsens 6 råd til smitteforebyggelse
Vi opfordrer alle vores klubber til at følge Sundhedsstyrelsens 6 gode råd om smitteforebyggelse:
De 6 råd er:
1. Bliv vaccineret
2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
3. Hold afstand
4. Luft ud og skab gennemtræk
5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
6. Gør rent – særligt overflader som mange rører ved

Ved smitte i klubberne
Til trods for at mange danskere er vaccinerede, vil mange opleve smitte i klubberne i løbet af de kommende måneder.
På coronasmitte.dk finder I fortsat svar på en lang række spørgsmål, og på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside finder I gode beskrivelser af, hvordan man skal håndtere det, hvis man er blevet smittet med COVID19 , eller hvis man er nær kontakt til en smittet.
Ved tvivlstilfælde anbefaler vi til enhver tid, at der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 32 32 05 11.