wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Det blev bevist på pilotkurset i Hadsund Roklub.

Hvordan giver et ro-hold livreddende førstehjælp til en ro-makker, der har fået hjertestop ude i en ro-båd eller en kajak? Det er hovedtemaet på det 8 timers førstehjælpskursus, som alle medlemmer i DKF og DFfR snart kan tilmelde sig – gratis. Pilotkurset blev afholdt i weekenden, i Hadsund Roklub, og her blev der eksperimenteret med, hvordan førstehjælpen udøves i båden.

Dansk Folkehjælp er underviser på alle 50 førstehjælpskurser

Carl Pedersen, Hadsund Roklub fortæller:

”Nu tilhører jeg selv kategorien 60+ roere og igennem længere tid, har jeg tænkt over hvordan man spotter hvis en ro-makker får en mulig hjerneblødning. Det ved jeg nu, og det har givet mig en stor tryghed. Jeg har også prøvet at give hjertemassage ude i en inrigger. Umiddelbart troede jeg ikke det kunne lade sig gøre, men nu ved jeg at det kan det – selv om det er svært. Jeg har nu en forståelse for, og stor respekt for vigtigheden af, at få roet mandskabet sikkert i land hurtigst muligt for at undgå at udsætte andre for farer”.

Bundbrædderne bruges som underlag for at kunne give hjertemassage

Pia Hinrichsen, der til dagligt arbejder med ungdomsroere i Randers Roklub, deltog på kurset for at opfylde Søfartsstyrelsens krav ved skolesamarbejder. Hun fortæller:

” (…) Det gør det noget mere betryggende, at tage ansvar for en stor gruppe børn og unge på vandet nu. Vi har fået en god viden om, og erfaring med de basale teknikker. Jeg føler mig tryg på en hel anden måde. Det er fantastisk at vi har mulighed for at være flere deltagere fra egen klub. Det gør det nemmere, at skulle formidle viden videre til klubbens øvrige medlemmer”.

Fra Hobro Ro-og kajakklub deltog en yderst erfaren havkajakroer David Brøner, og selvom han har rig erfaring som deltager på førstehjælpskurser, fik han alligevel brugbar viden med hjem fra kurser:

”Gennem mit arbejde som tømrer har jeg været igennem en del førstehjælpskurser, men dette havde et særligt tvist – førstehjælp i mindre fartøjer. Og det er enormt vigtigt for os, der færdes på vandet. Jeg lærte nogle nye teknikker blandt andet om brug af folietæppe i vandet, som jeg ikke lige var opmærksom på. Vi har nu fået et ekstremt godt fundament til at gå hjem i egen klub, og skærpe dialogen omkring sikkerhed, redningsmidler og førstehjælp. Det ser jeg frem til”.

Fakta om førstehjælpskurserne:

  • Der vil blive afholdt yderligere 19 gratis førstehjælpskurser i 2018.
  • Tilmeldingen til disse vil fremgå af roning.dk
  • Kurserne er for medlemmer i DKF og DFfR.
  • Dansk Folkehjælp foretager undervisningen.
  • En kæmpe donation fra Trygfonden gør det muligt for de to forbund, at lave en ekstraordinær stor fælles førstehjælpsindsats til lands og vands.
  • 25 klubber vil, over de næste to år, modtage en gratis hjertestarter. Hold øje med roning.dk  hvor yderligere info om dette vil fremgå snarest.