wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Klubberne har netop haft opstartsmøde, og er klar til at hjælpe hinanden.

Sammen kan vi skabe udvikling fremfor afvikling. Det er roklubberne i det Synnejyske ronetværk blevet enige om. Derfor kaster de sig nu ud i, at lave et fælles udviklingsprojekt, hvor målet er rekruttering og fastholdelse af voksen roere.

”…Oplægget fra DFfRs var meget inspirerende og klart en øjenåbner for os alle” siger initiativtageren til opstartsmødet Vilhelm Schmidt, formand Augustenborg Roklub.  ”… gennemsnitsalderen er høj i mange af klubberne – og det i sig selv kan være svært at tiltrække og fastholde de helt unge mennesker – aldersforskellen kan være en hindring. Og når det lykkes, så må vi erkende, at de fleste unge mennesker rejser fra området for at videreuddanne sig og det er et fåtal, der vender tilbage efter endt uddannelse. Med andre ord: Hvis man ikke sørger for at få nye medlemmer i den lidt mere voksne aldersgruppe ”hegnet ind” i klubberne, ja så kan man frygte, at nogle klubber bliver rene pensionistklubber og i værste fald må lukke”.

7 roklubber deltog i opstartsmødet. Graasten Roklub stillede med hele 4 bestyrelsesmedlemmer og instruktører fra klubben. ”…I aften er vi blevet bekræftet i, at vi har meget til fælles i netværket. Vi slås alle med, at vores medlemmer bliver ældre og ældre, og at det er svært at rekruttere og fastholde nye medlemmer. Vi kan lige så godt hjælpe hinanden i processen med at få formuleret visioner, strategier og handlingsplaner for vores klubber så vi kan få skabt udvikling i Synnejyske roklubber” siger Mona Larsen, mangeårig instruktør i Graasten Roklub.

Augustenborg, Aabenraa, Flensborg, Graasten, Haderslev, Høruphav og Sønderborg Roklubber deltog i opstartsmødet

Den nye formand i Graasten Roklub supplerer: ”…Vi har netop ændret på vores organisation og skabt rum til, at vi kan arbejde strategisk med rekruttering og fastholdelse i klubben. Derfor er det en kærkommen anledning for os til at springe med op vognen” siger Axel Johnsen, formand i Graasten Roklub.

Det fælles Synnejyske udviklingsprojekt handler blandt andet om:

  • Vision, strategi, handlingsplaner og succeskriterier for hver roklub
  • Medlemsundersøgelse
  • Rekruttering – Hvilken aktivitet skal vi promovere os selv på?
    Roning på vand/rospinning? Hvornår og hvordan rekrutterer vi?
  • Hvordan kan vi bruge sociale medier til rekruttering?
  • Roskolen – hvordan kan den gøres fleksibel og effektiv?
  • Hvordan kan nybegyndere få erfaring uden at have korttursstyrmandsret?
  • Fastholdelse – hvordan gør man?
  • Hvordan får vi flere frivillige hænder til at hjælpe til?

Klubberne har nu frem til 1. september til at afklare om de ønsker at være med i det fælles klubudviklingsprojekt sammen med DFfR.