wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Hovedgenralforsamlingen afholdes på Odense Congress Center lørdag den 10. marts 2018.

Alle materialer til HGF 2018 er klar. Du finder dem her.

Endelig Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent. Herefter udpeger dirigenten stemmetællere.
 2. Hovedbestyrelsens beretning
  Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse
 4. Forelæggelse af budget for 2018 til orientering
 5. Fastsættelse af kontingent for 2018
 6. Behandling af indkomne forslag

1) Forslag – Mandat til HB om forhandling med DIF vedr. regulativ for Danmarksmesterskaberne (bilag 1)
Forslaget er stillet af HB, KU og de klubber der deltog ved KU-seminaret november 2017.

2)  Forslag til ændring af kaproningsreglementet § 19 – JUNIORROERE (bilag 2)

Forslaget er stillet af HB, KU og de klubber der deltog ved KU-seminaret november 2017.

 1. Valg af medlemmer til hovedbestyrelsen
  Økonomiskansvarlig, Conny Sørensen (Roklubben Skjold) – modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem, Thomas Ebert (Ringsted Roklub) – modtager genvalg
  Bestyrelsesmedlem, Brian Sørensen (Nyborg Roklub) – modtager ikke genvalg
  Suppleant Lene Pedersen (Silkeborg Roklub) indtrådt i stedet for Birgit Bech Jensen – opstiller ikke til bestyrelsen
 2. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  Suppleant vakant
  2. Suppleant Kasper Haagensen (DSR) – modtager genvalg
 3. Valg af statsautoriseret revisor
 4. Valg af 1 medlem og 2 suppleanter til Ordens- og Amatørudvalget
  Ove Pedersen (Roskilde roklub) – modtager genvalg

Suppleanter:

Lene Boisen (DSR) – modtager genvalg

Fennella Røssel (Helsingør Roklub) – modtager genvalg

 1. Eventuelt