wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
DFfRs hovedbestyrelse respekterer til fulde myndighederne anbefalinger, og anbefaler roklubberne at gøre det samme

Hold roklubben lukket for al aktivitet både indendørs og udendørs til og med 2. påskedag.
Sådan lyder den klare anbefaling fra en enig hovedbestyrelse i DFfR, der samtidig henstiller til at klubber, der også har kajakker i bådehallen, respekterer de retningslinjer som DFfR anbefaler.

”Vi har brug for at komme så godt over denne frygtelige trælse situation som muligt, som koster liv i dag. Derfor er der ingen tvivl om at vi skal gøre alt i hvad vi kan i rosporten for at bryde smittekæden ved at holde os fra at være tæt sammen som fx i en robåd eller kajak” siger HB-medlem Regitze Siggaard

DFfRs officielle standerhejsning skulle være afholdt i Holstebro Roklub på lørdag, for en stor gruppe mennesker. Nu tænker klubben i helt anderledes kreative baner, som ikke involverer en større forsamling.
Danske roklubber opfordres kraftigt til at udskyde standerhejsningen til ro-forbuddet er ophævet, fordi når standeren er oppe sender den signal om at klubben er åben – hvilket den ikke er.

Bøde hvis forbuddet ikke respekteres
Regeringen besluttede den 18. marts, at alle indendørs sports-og fritidsfaciliteter skal være lukkede. Rigsadvokaten har netop fastsat bødetakster for overtrædelse af dette forbud. En roklub kan risikere et bødeforlæg på kr. 5.000,- hvis den ikke holder lukket.

”I DFfRs hovedbestyrelse tager vi situationen dybt alvorligt. Derfor er vi parat til at kontakte klubber, som ikke efterlever påbuddet for en nærmere dialog. Vi mener det kan skade rosporten på kort og lang sigt, hvis nogle medlemmer lægger billeder på de sociale medier fra deres ro-ture på vandet. En ellers normal hverdagshandling, men som i disse tider ikke er i tråd med de anbefalinger som myndighederne og DFfR anbefaler” udtaler Regitze

Håndsrækning til klubbernes kaproere

Rødvig Roklub. Nyborg Roklub. Hadsund Roklub og Køge Roklub er alle eksempler på klubber, der har valgt at tilgodese deres aktive kaproere både på junior- og mastersniveau ved at låne dem et ergometer med hjem, så de har mulighed for at holde formen ved lige og forberede sig til det der måtte være tilbage af sæsonen 2020. I Hadsund Roklub afholder trænerne dagligt video møder med roerne dels for at fastholde de unges motivation. Og dels for at evaluere på deres træningsindsats.

Og DFfR lægger hver dag træning i det fri på vores Facebook side, hvor alle – både motions- og kaproere, kan træne hele kroppen på en rigtig god måde så man kan holde sig i roform.

”…Det er rigtig god stil af klubbernes ledelse” udtaler Regitze og fortsætter:

”Kaproerne er dem, der skal ud og repræsentere klubben på kaproningsbanerne. De er med til at skabe synlighed omkring klubben. Og synlighed bliver utrolig vigtig på lang sigt. Jeg tror på at når vi er på den anden side af Corona-krisen vil der blive en stor interesse for udendørsidræt og fællesskaber. Det er to kendetegn, der i høj grad beskriver rosporten. Derfor vil vi gøre endnu mere for at finde nye måder at fastholde og tiltrække nye medlemmer på som kommer klubberne til gavn” afslutter hun.