wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
I dag udkommer DFfRs nye undervisningsmateriale Attention… GO! til gymnasieskolen. Titlen er ”Roning – træningslære, anatomi og motivation”, og er skrevet således at det kan indgå som en del af pensum i det obligatoriske træningsprojekt for Idræt på C-niveau.

Attention… GO! familien har fået endnu et nyt medlem. Denne gang er tema-farven lilla, og materialet er tiltænkt gymnasieelever. ”Roning – Træningslære, anatomi og motivation” består af et lærerhæfte og et teorihæfte, som indeholder materiale til otte undervisningsgange à 90 minutter. Fire af de otte lektioner foregår i ergometre, mens de fire øvrige lektioner består af forskellige fysiske tests og træning. Det overordnede formål med undervisningsmaterialet, er at give gymnasielærere og -elever mulighed for at lave et spændende træningsprojekt, hvor en anderledes træningsform og idrætsdisciplin inddrages. Henover træningsforløbet på de otte lektioner, skal eleverne gerne forbedre deres træningstilstand og fysiske kapacitet. Materialet giver mulighed for at roklubber nu også kan tilbyde undervisningsforløb til elever i gymnasiet og andre ungdomsuddannelser.

Forfatterne til materialet er to gymnasielærere i idræt, nemlig Kåre Seidelin (tidligere udviklingskonsulent i DFfR) og Alexander Mogensen.

Vi ser frem til at materialet vil introducere rigtig mange gymnasieelever til rosporten, og at roklubberne vil bruge materialet, som udgangspunkt for et samarbejde med et gymnasium i deres lokalområde.

Materialet kan downloades på samme side som de øvrige Attention… GO! materialer.