wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
En kæmpe donation fra TrygFonden gør det muligt at fortsætte den fælles førstehjælps indsats for medlemmer af alle danske ro-og kajakklubber i to år endnu

Over de næste to år vil de to forbund i fællesskab udbyde i alt 50 stk. 8-timers førstehjælpskurser.

Der er plads til 16 deltagere pr. kursus, hvorfor et kursus hurtigt kan blive fyldt. De første fem kurser er allerede linet op.

Tilmeldingen foregår online – du finder den her, for at få adgang skal du bruge koden robåd22. Du bedes oplyse hvilken klub du er fra (skriv det under firma). Tilmeldingssiden vil løbende blive opdateret med nye kurser rundt omkring i hele Danmark.

En klub kan maximalt optage 4 pladser. En værtsklub kan optage maximalt 8 pladser. Hvis der 14 dage før tilmelding, er flere ledige pladser bortfalder ovenstående begrænsninger.

Rammen for kurset er Dansk Førstehjælpsråds funktionsuddannelse ”Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” (8 timer). Kurset lever op til søfartsstyrelsens krav til sikkerhedsinstrukser og skal tages i forbindelse med instruktøruddannelserne i kano / kajak.

Alle kursister får udstedt et kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd.

Hjælp til Liv er underviser på kurserne. Alle undervisere er enten paramedicinere eller ambulancereddere. De har alle stor erfaring med at yde førstehjælp i akutte situationer.