wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Nu er der åbnet for online ansøgning

En kæmpe donation fra Tryg Fonden gør det muligt for 10 danske ro og kajakklubber at få en udendørs hjertestarter i 2018. I 2019 vil tallet være endnu højre. Her er det 15 ro og kajakklubber, der vil få bevilliget det livsvigtige værktøj.

Hvem kan søge?
Alle klubber, der er medlem af DKF og DFfR, kan søge.
Vi tilstræber, at hjertestarteren vil være til gavn og glæde for flest muligt. Ansøgninger, hvor flere klubber er gået sammen, vil blive prioriteret. Vi ønsker hjertestarteren ophængt udendørs og så tilgængeligt som muligt.

Hvordan søger man?
Ved at udfylde dette online ansøgningsskema.

Hvornår er der sidste ansøgningsfrist?
Deadline er 01.06.2018.

Hvad er det for en model?
I faktaarket i højre side kan I læse alt om hjertestarteren og varmeskabet.

Hvad koster det?
Hjertestarter og varmeskab koster under normale omstændigheder 21.431kr.
Jeres udgift vil være 7.000,- i egenbetaling. Desuden skal I selv betale opsætning, strøm og vedligehold. 

Levering
Hjertestarter og skab bliver leveret på klubbens adresse efter nærmere aftale.
2. juni bliver alle ansøgninger vurderet, og tilsagn/afslag bliver meddelt umiddelbart efter.

Ejerforhold og forsikring
Når hjertestarter og skab bliver leveret i klubben er skab og maskine klubbens ejendom til evig tid.
Klubben overtager alle forpligtigelser.

Registrering af hjertestarteren
Når hjertestarteren er monteret skal den registreres på www.hjertestarter.dk senest 1 måned efter opsætning og tilslutning.