wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Nu bliver det igen muligt for danske langtursroere at tage på gør-det-selv ture i Sverige

Fra midt i maj til midt i september 2022 (uge 20-37) er det endelig lykkedes at få truffet en aftale med en campingplads, der kan være udgangspunkt for fantastiske ture i det smukke og rovenlige vestsvenske område omkring DALSLANDSKANALEN!

2 to-åres langturs-inriggere (glasfiber med kulfiberårer) kan hen over sommeren udstationeres på Dalslands Camping & Kanotcentral lige nord for byen Bengtsfors og vil kunne lejes af danske roere efter nogenlunde samme principper som DFfRs udstationerede både rundt om i Danmark, såfremt der er interesse for det!

Da vi – trods en tidlig start i efteråret – kommer temmelig sent i gang med dette tiltag, må vi i første omgang undersøge, OM interessen er til stede i år – eller sommerens planer allerede er lagt?

Vi beder derfor om hurtige tilbagemeldinger fra rohold/klubber, der kunne tænke sig at leje de to både i en uge – fra søndag morgen til lørdag aften – enten til afhentning på campingpladsen for en uges eventyr rundt på søer
og kanaler i området – eller for, med campingpladsen som base, at ro ud på dagsture i området, og så i givet fald selv træffe aftale med campingen om overnatning mv. – eller noget helt tredje, som netop I kunne ha’ lyst til – f.eks. at gøre brug af den svenske ”allemansrätt” til overnatning!

Prisen for at leje bådene vil være kr. 1.200 pr. båd pr. uge, dækkende alle omkostninger til bådenes klargøring, udstyr, transport frem og tilbage samt udgifterne til campingpladsen.

Vi sørger for, at bådene er til stede deroppe, og vi stoler på, at de der bruger dem passer så godt på dem, at de er klar til næste hold i ugen efter (eller giver besked, hvis der har været uheld)! Alt nødvendigt sikkerhedsudstyr til langtur vil følge med bådene, og der vil være en bådvogn til hjælp ved ilandtagning på campingpladsen. Endvidere medfølger forskelligt kort- og info-materiale samt nogle kontaktadresser, hvor yderligere information kan hentes – af jer selv. Evt. kan der etableres kontakt med andre, der planlægger tur.

I sørger selv for planlægning af ruten, af jeres oplevelser, overnatninger og forplejning undervejs og kan gøre lige præcis, hvad jeres rohold i fællesskab har lyst og kræfter til – mulighederne er uanede i det kæmpestore sø- og kanalområde, der er forbundet med en lang række sluser. Alene selve Dalslandskanalen er næsten 250 km lang. Kig engang på et kort eller på Google Maps.

I løbet af kort tid vil en mere uddybende beskrivelse af dette nye tiltag kunne læses på www.roning.dk – men de helt endelige aftaler med campingpladsen kan vi først indgå, når den ”vågner op” midt i marts måned – netop derfor er det vigtigt for os at kunne ”tage temperaturen” på interessen for tilbudet allerede nu.

Frister det?? – så snak om det, ring evt. og spørg, hvis I har brug for det, og giv os gerne en melding, hvis I er interesserede (allerhelst inden 1. marts!)
Skulle det vise sig, at vi er for sent ude, ja – så må vi måske forsøge at skubbe hele initiativet til næste år.

GØR DET SELV TURE I DALSLAND sorterer under Langtursudvalget og DFfRs udstationerede både.

Kontaktpersoner er:

Lise og Allan Pedersen, Aalborg
tlf. +45 28904970 / +45 5035 0231
[email protected][email protected]