wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Skal du være projekttræner i 2020?

Det er igen tid til at tilkendegive ønsker og muligheder for den kommende sæsons projektsamarbejder for U23 aldersgruppen. Modsat tidligere år, vil der for sæsonen 2020 ikke blive kørt en projekttrænerstruktur for U19 aldersgruppen, og derfor gælder nedenstående kun for projekter og trænere i U23 aldersklassen. Der er udarbejdet et ark, hvori elementerne i projekttrænerrollen gennemgås og anskueliggøres. Arket findes her på siden.

Ansøgningsprocedure

For at ansøge en projekttræneropgave til sæson 2020, skal der sendes en motiveret ansøgning til [email protected] senest fredag d. 8. november 2019.

Meningen med en motiveret ansøgning er at sikre projektholdene motiverede trænere, som har de fornødne ressourcer til at føre holdene til tops ved den kommende sæsons begivenheder. Ansøgningen skal ikke være lang. Tværtimod. Den skal indeholde en kort præsentation af dig selv, baggrunden for at søge et projekt samt eventuelle overvejelser i denne forbindelse. Det er ikke et krav at der skal søges en specifik bådtype eller gruppe, men dette er naturligvis muligt. Det er ikke sikkert, at man kan få, hvad man ønsker. Det er til en hver tid aktiviteterne og dermed projektholdene, som styrer placeringen af de enkelte projekter. I forsøget på at flytte så få roere som muligt geografisk, vil projekterne som udgangspunkt blive placeret der, hvor roerne er.

U23 projekter

U23 projektbådtyperne i sæson 2020 er endnu ikke fastlagt. På baggrund af antallet af aktive roere i den forgangne sæson samt fremmødet ved Testregattaen, forventes et behov på 1-2 trænere pr. gruppe. Grupperne tæller BLW, BW, BLM samt BM.

1x bådtypen anses ikke for at være et projekthold i U23 aldersgruppen. Den primære årsag herfor er, at DRC påskønner holdbådsroning i U23 aldersgruppen, da det vurderes, at det er i holdbåde, at den bedste læring findes forud for en lang og succesrig seniorkarriere.

Det bliver en opgave for projekttrænerne sammen med ungdomslandstræneren at finde frem til, hvilke bådtyper der fokuseres på i sæson 2020 ud fra niveauet i de enkelte grupper. Det forventes, at projekttrænerrollerne for U23 aldersklassen er fordelt før første U23 samling d. 16.-17. november, som også indikerer opstarten på U23 projekttrænernes opgaver.

U19 aldersklassen

Til den kommende sæson, vil strukturen omkring U19 aldersklassen blive ændret. Ændringerne vil blive gennemgået på det årlige KU-seminar den første weekend i november. Efterfølgende vil der på den første U19 samling d. 9.-10. november være en grundig gennemgang af den nye struktur for U19 roerne og -trænerne.

Der er DRCs ønske, at så mange trænere som muligt ansøger projekttræneropgaverne, og dermed være medvirkende til at skabe endnu et godt og succesrigt år for danske ungdomskaproere internationalt.

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, tag da endelig kontakt til ungdomslandstræner Nils Henrik Stene – find kontaktinfo her på siden.