wave Created with Sketch.
Se alle aktiviteter
Kurset afholdes i Lyngby Dame Roklub

Formålet er at uddanne langtursstyrmænd, så de opfylder de krav, der stilles i langtursreglementet. Samtidig giver kurset supplerende kundskaber, der bl.a. sikrer forsvarlig håndtering af ikke forudsete situationer.

På kurset vil der blive undervist i følgende emner:

 • Kendskab til vind og vejr
 • Langturskendskab/etik
 • Styreteknik
 • Langtursreglement
 • Søvejsregler
 • Faresituationer
 • Kort og kompas
 • Nødhjælp
 • Miljø

Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, som danner grundlag for en indstilling fra kursuslederne til de enkelte klubbestyrelser, der i sidste ende er ansvarlig for tildelingen af langtursstyrmandsretten. Efter kurset vil Langtursstyrmandsbeviserne blive sendt til de respektive klubbestyrelser.

For at deltage på et langtursstyrmandskursus skal kursisten:

 • Have gennemgået et korttursstyrmandskursus og have korttursstyrmandsret i klubben
 • Kende indholdet af DFfR’s korttursstyrmandsmappe, da dette stof er grundlæggende for indholdet i langtursstyrmandskurset.
 • Have deltaget i flere langture med overnatning. Turene bør være roet i forskellige farvande og under varierede vejrforhold.
 • Undervisningsmateriale og kursusbeskrivelse
  Klik her
 • Kursustilmelding
  Klik her
 • Kontakt:
  Marianne Stæhr
  Udviklingskonsulent – kurser og ungdom
  Tlf.: +45 24 42 28 55