wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Den forgangne weekend har rykket vores udvalg et skridt nærmere hinanden, og skal danne grundlag for et endnu bedre samarbejde imellem rosportens faggrupper

Her i 2022 har Dansk Forening for Rosport taget hul på en ny strategiperiode, og i den forbindelse er der blevet rykket rundt og lavet nye organiseringer i vores udvalg.

Derfor havde hovedbestyrelsen, med assistance fra sekretariatet, indbudt forbundets udvalg til seminar i Idrættens Hus den forgangne weekend.

Formålet med seminaret var at sikre aktiviteterne i de forskellige udvalg, støtter strategien bedst muligt, og at det reflekteres i kommissorierne og udvalgsarbejdet. Seminaret bød på både nye og kendte ansigter fra roverdenen bl.a. den tidligere OL-roer Anne Lolk, der skal stå i spidsen for DFfR’s nye ergometerudvalg.

Flere udvalg er kommet til og rosporten skal favne bredere for at opnå de strategiske mål og sikre at vores værdier bliver udbredt.

Men samarbejdet udvalg og bestyrelsen i mellem skal også styrkes fortæller formand Conny Sørensen:

”Der er behov for at spille hinanden bedre, og sikre let tilgængelighed til både vores sport og for de frivillige der arbejder for at udbrede roning. Derfor bliver det en fast tradition, at udvalgsformænd mødes sammen med hovedbestyrelsen, hvor vi sammen laver et check up for at sikre den korrekte vidensdeling og strategiske retning.”

Arbejdet med kommissorierne og de efterfølgende præsentationer fra udvalgsformænd gav anledning til både at få sparring til relevante udfordringer på dagen, men også for at kunne sikre at mødes individuelt udvalgene i mellem for at sikre den bedste understøttelse og samarbejde.

Seminaret skabte potentiale for at bygge broer mellem udvalg og skabe de bedste rammer for vores aktiviteter i Dansk Forening for Rosport på tværs af faglige kompetencer og viden.

Sådan er forbundets udvalg organiseret nu

  • Ordens- og amatørudvalg, stadig med Kasper Steensgaard i spidsen
  • Kaproningsudvalg (KU) med ny formand i Karsten Nielsen, der er tidligere eliteroer og tredobbelt verdensmester. Tidligere fmd. Lea Sletting Jakobsen fortsætter i KU som menigt medlem, og er fratrådt formandsposten efter eget ønske.
  • Mastersudvalg, med tidligere KU-udvalgsmedlem og masterroer gennem mange år Merete Boldt i spidsen.
  • Ergometerudvalg med tidl. OL-roer Anne Lolk Thomsen som formand.
  • Uddannelseskoordineringsudvalg udvalget indeholder udvalgsfmd. fra styrmands- og trænerlinjen Niels Ryding og Claus Bo Andersen.
  • Dommerudvalg har også fortsat Lars Christoffersen som formand
  • Coastaludvalg hvor Peter Froskov fortsat varetager formandsposten
  • Tur- og motionsudvalg med Lise Petersen som formand
  • Langdistancekaproningsudvalg med forholdsvis ny formand i Birgit Bech Jensen
  • Miljø- og Sikkerhedsudvalg:Jørgen Grastrup-Hansen og Birgitte Hammeleff.

Tre udvalg mangler endnu en formand, det er Ungdomsudvalg, Regattaudvalg og Pararoningsudvalg.