wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Der var workshops og foredrag på programmet, da 40 dommere i weekenden mødtes i København for at deltage i et nordisk rodommerseminar

Af Bianca Toftebjerg, [email protected]

I weekenden har dommere fra Sverige, Norge, Finland og Danmark været samlet i København for at deltage i et seminar for rodommere. Danmark var bedst repræsenteret med 18 deltagende dommere, Norge havde sendt 15 dommere afsted, Sverige 6 og Finland 3.

Hvad var på programmet?

Det forsøges at holde et fælles nordisk dommerseminar hvert 2. – 3. år, hvor deltagerne har mulighed for at træne og udveksle erfaringer med hinanden. Ved dette dommerseminar blev der også afholdt FISA Rule Update Clinic, som er obligatorisk for alle dommere, der ønsker at dømme ved FISA arrangementer i 2018 og frem.

Patrick Rombaut (BEL), FISA Umpiring Commission Chair – Exec Committee Council Representative, besøgte rodommerseminaret for at afholde FISA Rule Update Clinic, hvis hovedformål er at forklare de nye ændringer, som blev vedtaget i Tokyo på FISAs ekstraordinære Congress, samt hvilke konsekvenser det har for de internationale dommere.

Udover gennemgangen af de nye regler, fik deltagerne på seminaret også trænet deres evner i f.eks. konflikthåndtering med henblik på at den enkelte dommer skal kunne nedtrappe en tilspidset situation. Også vejning af roere, hvad dommerne skal være opmærksomme på og hvordan man nemmest udregner gennemsnittet blev gennemgået.

På dommerseminaret blev der også gennemgået start med lyssystem og placering af dommerbåd under løb.

Godt samarbejde mellem de nordiske rodommere

Rodommer seminaret, som afholdes for nordiske rodommere, passer godt ind i det fjerde strategiske spor, som DFfR har formuleret i samarbejde med DIF, der lyder: DFfR ønsker at styrke og påvirke vores internationale interesser. På rodommerseminaret blev der skabt kontakter på tværs af de nordiske lande, og det blev tydeligt at der er et ønske fra flere om, at komme ud og dømme i de andre nordiske lande.

At skabe et samarbejde, og vedligeholde et netværk mellem dommerne i norden giver gode muligheder for de nordiske forbund internationalt. Samtidig viser de nordiske nationer FISA, at deres samarbejde nationerne i mellem, er yderst velfungerende. Og desuden fik Patrick Rombaut, med egne øjne, set den sammenhængende dommerstab, de nordiske roforbund har.

Allerede nu ligger datoen for næste nordiske dommerseminar fast, dette afholdes i Sverige, i efteråret 2019.

De nordiske rodommere fik netværket godt på weekendens seminar.