wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Sportschef Finn Trærup-Hansen ærgrer sig over de besparelser på DR Sporten, som kan få stor betydning for de mindre eksponerede og ikke-kommercielle idrætter

Af Sportschef FinnTrærup-Hansen

Som en del af besparelserne på Danmarks Radio er der skåret ned på Sporten, og der skal fremover ikke bringes daglige sportsnyheder på DR TV.

Det ser jeg på med stor ærgrelse og betænkelighed, idet de besparelser kommer til at gøre livet for de mindre eksponerede og ikke- kommercielle idrætter langt mere besværligt.

DR’s public service forpligtelse har givet sikkerhed for, at der blev en bred dækning af dansk idræt på et stort nationalt medie. DR Sporten er med til at holde idrætter og deres rollemodeller i fokus, selv om de ikke har regelmæssige konkurrencer, som jævnligt tiltrækker mere opmærksomhed.

Der ligger en selvforstærkende effekt i, at den enkelte idræts topprofiler ikke alene er kendte for deres resultater, men også for den indsats og de udfordringer, der forbundet med at skabe resultaterne. På samme måde er det vigtigt for forståelsen af og interessen for sporten, at dens egenart og kompleksitet er belyst bredt. Det skaber mere interesse både for udøveren og for sporten. Det bliver interessant for sponsorer, at knytte sig til udøverne og deres sport. Det giver rollemodeller som nye udøvere kan forholde sig til, og det kan i sidste ende være med til at tiltrække nye medlemmer.

De platforme, der giver mulighederne for at eksponere og skabe interesse for sporten og derigennem at tiltrække sponsorer og samarbejdspartnere, er særdeles vigtige for de ikke-kommercielle idrætter. Når DR, der har en særlig forpligtelse i forhold til den brede dækning af sporten, skærer betydeligt ned, kan det kun medføre afgørende forringelser for disse idrætter.

En dårlig udsigt.