wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Den nystartede ungdomsafdeling i Roklubben Skjold tilbød i juni i år, for andet år i træk, en uges sommer ro skole for unge i alderen 12-16 år.

Med støtte fra DFfR og belært af  erfaringerne fra 2016  hvor vi måtte aflyse grundet for få tilmeldinger, annoncerede vi bredere i år,  flyttede tidspunktet fra sidst i skolernes sommerferien til feriens første uge, og satte prisen ned til 350kr for ugen. Det resulterede i at 10 unge mennesker, i alderen 12 til 17 år meldte sig til, hvad vi lovede til at blive 5 spændende dage med fokus på tryghed på vand, roning, lege samt fællesskab.

Klubbens ungdomsledere lovede en uge med masser af sjov og fuld af nye udfordringer. Vi havde selvfølgelig forestillet os, at ugen bød på solskin og dejlig roligt vand. Men det skulle blive anderledes. Det blæste alle 5 dage, nogle dage mere end andre, vejret  var for det meste overskyet, køligt  og småregnede og havvandet var stadig køligt. Heldigvis afskrækkede det ikke de unge mennesker fra at prøve nye masser af udfordringer.

Mandag formiddag startede med en indendørs introduktion til ro-taget i ergometre og ro-bassinet. Efter frokost  var der ingen tøven med at sætte sig i edonbådene og afprøve de ny indlærte færdigheder i Svanemøllens havnebassin. Assisteret af fire ungdomsledere og nogle af klubbens ungdomsmedlemmer blev de nye roere stille og roligt guidet til at finde balancen og udnytte ro-taget.

Tirsdag kom solen frem og blæsten var ikke helt så stærk, hvilket indbød til en tur ud af havneindløbet. En armada af coastal både, edonbåde og en inrigger med en blandet besætning af øvede og nye roere bevægede sig ud af havnen til Svanemølle stranden. Her gik formiddagen med entringsøvelser, makkerøvelser og lege af forskellig art. Aktørerne sprudlede af energi, gåpåmod og latter hvilket tiltrak de øvrige badegæsters  nysgerrighed.

Klubbens sommerhus ved Nivå havn i Nordsjælland, dannede rammerne om onsdagens program. Vi pakkede traileren med 6 edonbåde og kørte nordpå lidt ærgerlige over, at det var nu blevet temmelig kraftig pålandsvind og med udsigt til regn. Skulle vi bare spille rundbold og indendørs spil?? I Nivå læssede de unge villigt bådene af traileren og fandt sommerhusets turkajakker frem fra skuret. Ingen var bange for at hoppe i en båd og afprøve teknik og kræfter.

Ungdomslederne stillede sig i vand til livet og assisterede de unge, der havde det sjovt med at finde balancen i båden eller kajakken, styre gennem de høje bølger og ved en kæntring  i det lidt kolde vand, entre båden og fortsætte roningen. Det blev en formiddag med en meget høj indlæringskurve. Ved frokost tid kunne alle klare en tur ud fra kysten langs stensætningen, vende  og ro tilbage igen. Der var smil og glade ansigter over hele linjen. Frokosten udviklede sig til et par timer med at spille og hygge indendørs i tørvejret.

Tilbage i klubben  bød torsdagens program på mere roning  i coastal, inrigger, Edon og kajakker Atter havde vi stærk østenvind  og måtte nøjes med at ro ind og ud af havneindløbet, hvilket ikke dæmpede på humøret og energien. Eftermiddagen bød på roning i ergometre og bordtennis kampe.

Fredag var afslutning  og det  skulle fejres med lagkageroning. Tre af klubbens ungdoms havnestyrmænd tilrettelagde dagens program med en blanding af ro konkurrencer på land og til vands. Det blev til race i inriggere, kajakker og ro ergometrene.  Deltagerne samlede point til at ”købe” ingredienser til en lagkage. Efter frokosten styrtede regnen ned, hvilket  kun var en hjælp til at befri både og kajakker for tang og sand. Der blev vasket, spulet og tørret og endelig fik vi læsset de 6 DFfR  Edon både på traileren, der skulle afhentes  af næste roklub. Lagkagerne blev samlet og alle deltagere satte sig  en sidste gang omkring bordet i klublokalet til et orgie af  saftevand, te, og lagkage.

Ugen blev til trods for vejrets prøvelser til en kæmpe succes for alle deltagere. De nye roere takkede for alt det nye, de havde lært.  Klubbens ungdomsroere havde haft en fest med at dele ud af egne erfaringer og med at introducere andre unge til ”deres” roklub, og til at starte nye venskaber.

Ungdomslederne havde i ugens løb fået hjælp af flere klubmedlemmer som supportere og alle var enige om, at det giver så megen energi og glæde at være sammen med de unge. Vi har lært en masse og alle er indstillede på at sommer ro-skolen  for unge fremover skal være et fast del af sommerens program i Skjold. Om klubben får nye medlemmer fra dette initiativ vides ikke, men vi er sikre på, at  mange familier har fået et frisk pust fra vandet og masser af snak om roningens glæder og udfordringer.

Bente Henriksen,
Ungdomsrepræsentant i Skjolds bestyrelse