wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Tre ildsjæle har fundet vej gennem nøglehullet til nomineringerne til titlen som Årets Træner

En pris-komité bestående af Talentkoordinatoren, Udviklingskonsulenten samt en repræsentant for de aktive roere og en klubtræner har blandt de indstillede valgt tre kandidater, der er blevet nomineret til Årets Træner. De nominerede er:

LINE MØLLER, Bagsværd Roklub
Line har gennem mange sæsoner været tovholder for juniorafdelingen i Bagsværd Roklub og under hendes kyndige ledelse er juniorafdelingen blomstret enormt.  Line Møller er således bagmanden bag en meget positiv udvikling i juniorafdelingen. Takket være en flot indsats har klubben haft tilgang af ikke færre end 20 juniorer og Line har i sit virke involveret et hav af roklubber: Stevns, Kvik, DSR, Furesø, Lyngby Dame med flere. Dertil har Line været træner ved Coupe de la Jeunesse for hhv. JW4x- som JM2x- såvel som været med til at sætte Baltic JW4X-. Alt i alt har Line evnet at holde mange projekter kørende å¨samme tid og formået at fremme roningen på imponerende vis. På den led er hun blevet et flot forbillede for piger, der dyrker kaproning og en vigtig rollemodel for unge kvinder med en spirende træner i maven.

MICHAEL BRANDT, Odder Roklub
Michael er mere end ”bare” en træner. Michael Brandt tror på, at glæden ved at træne sammen på tværs af alder og køn er det vigtigste, og at de unge mennesker derigennem udvikles gradvist som roere. Holdning er, at glade roere skaber de bedste resultater, og han vægter kvaliteten i træning over kvantiteten. ”Resultaterne skal nok komme,” siger han- og det gør de også. Han ser roerne som ligemænd og han har den holdning, at alle har talenter, som man kan dyrke. Hos nogle er det kræfter, hos andre teknik, og piger har lige så stort potentiale som drenge. Michael er indbegrebet af en god ungdomstræner, som skaber hele mennesker og giver dem et solidt fundament, hvorfra de unge roere kan række ud efter deres drømme indenfor kaproningen. Som Michael selv siger det: ”Det skal være sjovt at ro. Hvis det er sjovt, får de unge lyst til at blive ved med at ro. Det er en opadgående spiral, hvor glæden og sammenholdet er drivkraften.”

CHRISTIAN PLACE PEDERSEN, Roforeningen KVIK
Som tidligere landsholdsroer og besætningsmedlem på Guldfireren har Christian en dejlig positiv og konstruktiv tilgang til tingene, hvilket klart smitter af på omgivelserne og roerne. Han har formået at løfte niveauet, ikke blot hos de bedste, men også på dem der ikke har ambitionen om landsholdet. Christian har et fantastisk samarbejde med DRC og DRCs trænere og som han tydeligt viser i sit virke, så behøver man ikke være medlem af KVIK for at få Christians hjælp. Han hjælper gerne alle hvis det er muligt. Specielt er det vigtigt at nævne Christians arbejde med at tage sig af de roere, som ligger lige under ”DRC-niveau”. Christian bygger sin trænergerning på de erfaringer han har fået i sin karriere som eliteroer. Hans værdisæt er præget af en ”high performance”-tankegang, hvor der hele tiden er fokus på at opsøge ny viden og sparre med andre trænere. Således er han træneren man kan gå til, hvis du gerne vil tage det næste trin for at tættere på landsholdet.

Afstemningen er ikke offentlig, men foregår på den måde, at klubber, der er medlem af DFfR hver har en stemme mens DFfRs Kraftcentre hver har to stemmer.