wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Nu er de tre nominerede klubinitiativer udpeget

Ud af otte indstillinger, som hver især sætter fokus på en dansk roklub, der i 2022 har gjort en ekstraordinær indsats, har DFfRs Forretningsudvalg nomineret tre klubber, hvis initiativer i år stod særlig stærkt.

I år er de tre nominerede klubber Rødvig Roklub, Roskilde Roklub og Humlebæk Roklub. Som de forgangne år, så har alle i roDanmark mulighed for at stemme på den klub som de synes fortjener prisen som Årets Initiativ 2022. Afstemningen er åben fra nu og frem til d. 18. november 2022.
Vinderen offentliggøres og afsløres ved DFfRs Award Night d. 19. november i Holstebro Roklub, hvor repræsentanter fra alle tre roklubber er inviteret.
Afstemningen findes i bunden af siden her.

Den første nominerede klub er Rødvig Roklub

Klubbens bestyrelse besluttede at de gerne ville lave et langdistance-tilbud til de danske roere i 2022. Det var sådan at Rødvig Ro-Klintløb opstod.
Ved DFfRs Hovedgeneralforsamling var de klar med flyers og reklame for løbet, for at gøre alle opmærksomme på tilbuddet.
Frem til afviklingen i august har klubben arbejdet intensivt med organisering og arrangering af kaproningen, som udover at være for alle roere, uanset om man ville ro stærkt eller nyde turen, også gik forbi Verdensarven Stevns Klint, som deltagerne fik en unik mulighed for at se fra vandsiden. Rødvig Roklub havde også stor succes med at trække sponsorer til, som bakkede op om arrangementet.

Den store aktivitet på havnen og på vandet var med til at skabe stor interesse for rosporten lokalt. Dagen sluttede med præmieoverrækkelse, medaljer og flotte gaver.

Den anden nominerede klub er Roskilde Roklub

I starten af året samlede Roskilde Roklub alle deres kræfter på at lave Roskole for Voksne og satte intensivt fokus på at fastholde klubbens nye medlemmer. Udvalgene i klubben gik sammen om at lave et anderledes og nyt instruktionskoncept og med en overstrømmende tilslutning på første indmeldelsesdag. To roskolehold startede med 36 deltagere, hvoraf 25 nye roere er blevet frigivet.
De frivillige og bestyrelsen har i høj grad skullet forholde sig klubbens “vi plejer” i indhold og opgavefordeling. Men takket være enighed hos de frivillige, opnået på mange møder, og et betydeligt informationsniveau i hele klubben, er mange medlemmer blevet involveret med instruktørerne som gennemgående koordinatorer, og “vi plejer” blev vendt til energi og begejstring.

Begejstringen er bibeholdt i klubben og i vinterhalvåret er der ligeledes mange aktiviteter som klubbens medlemmer kan tilmelde sig og deltage i.

Den tredje nominerede klub er Humlebæk Roklub

Den nordsjællandske roklub har i sæsonen 2022 sat ekstra fokus på deres rekruttering og fastholdelse af medlemmerne i klubben. Med et nyt værdisæt har hele klubben nu fået nye ankringspunkter at navigere i, i form af ordene: Fællesskab, Engagement, Roglæde, Ansvarlighed og Respekt.
Klubbens rovagtsordning gør at alle medlemmerne har overblik over de tilbud som der er i klubben, i løbet af en uge. I ro-sæsonen har der været mulighed for fællesroning alle dage og fire af ugens hverdage, hele 2-3 gange dagligt. Vinterprogrammet rummer ligeledes masser af tilbud til klubbens medlemmer bl.a. kombattræning og yoga, tøserunde og ergometer alle dage.

Herudover så har Humlebæk også gjort sig gældende på mastersfronten ved World Masters i Frankrig, hvor 10 roere fra klubben var med og ved DM på Bagsværd Sø vandt to af deres U19-roere sølv.