wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
I april var 23 ungdomstrænere og –ledere samlet til inspirationsseminar.

En lørdag i april dannede Korsør Roklub rammen om årets andet inspirationsseminar om ungdomsroning. 23 ungdomstrænere og -ledere fra 13 forskellige klubber mødte friske og veloplagte op til en dag fyldt med inspiration og netværk med andre ungdomstrænere.

Inspiration til den daglige træning af ungdomsroere
Oplæg og praktisk afprøvning af øvelser for ungdomsroere var på programmet, da vi havde besøg af Simon fra Hadsund Roklub. Der blev bl.a. sat fokus på, hvordan man går fra én bådtype til en anden, hvordan man fejlretter ungdomsroerne på en god og konstruktiv måde, og hvordan man løser udfordringen med at sammensætte en træning, som tilgodeser og udfordrer både begyndere og mere øvede roere.
Her fik deltagerne mulighed for at prøve EDON både og single sculler – for nogles vedkommende for første gang.

Hvordan introducerer man nye roere til roning og nye bådtyper?

Skolesamarbejde og Sommer-roskole, hvorfor og hvordan?
Hvorfor skal vi som roklub samarbejde med en lokal skole eller afholde en Sommer-roskole, var temaet for dagens andet oplæg. Oplægget åbnede op for snakken omkring, hvilke muligheder der er for rekruttering af nye medlemmer og for at skabe opmærksomhed omkring klubben, når der sættes gang i disse aktiviteter. Budskabet var klart – et skolesamarbejde eller en sommer-roskole kan være starten på en ny ungdomsafdeling!

Sten, saks, papir og andre sjove måder at sætte gang i ungdomsroerne
Traditionen tro bød dagen også på lege og aktiviteter på land. Her var fokus på, hvordan nogle af de elementer, som er væsentlige i roning, kan læres og trænes gennem leg. Gennem leg og sjov blev færdighederne inden for balance, kommandoer, kommunikation, rytme, samarbejde mv. forbedret. Og endnu en gang må vi sige, at deltagernes engagement og gejst var fantastisk! Vidste du, at det også er sjovt at lege som voksen?
Lege er ikke kun for sjov. At inddrage lege med et formål ift. elementer i roning kan være et nyt og anderledes element i jeres træning. De fleste børn og unge elsker at lege og lave konkurrencer.

Kryds og bolle-stafet, samarbejde og kommunikation mellem deltagerne på holdene.

Netværk og samarbejder på tværs
I løbet af dagen og under middagen blev der på kryds og tværs af klubber delt erfaringer, skabt lokale netværk og arrangeret fælles aktiviteter. Forhåbentlig er der skabt grobund for et stærkt fremtidigt netværk for ungdomstrænere og -ledere.

Vi takker for endnu en fremragende dag, hvor deltagernes enorme engagement var med til at gøre dagen til en succes.

Vi glæder os til at se jer til vores kommende inspirationsseminarer.
Ronja & Louise