wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Der forhandles fortsat med myndighederne om en plan for genåbning.

Før påske var der en forhåbning om, at det var muligt at åbne op på en kontrollerende måde for udendørsidræt fra den 14. april. Herunder roning. Det har dog henover påsken vist sig, at det fra myndighederne og DIF’s side ikke kan anbefales, at der åbnes op endnu. Der er behov for nærmere retningslinier og vurderinger før der kan åbnes op også for udendørs aktiviteter. Dette har DFfR naturligvis respekt for. Vi ved, at der arbejdes intenst på at sikre en god og kontrolleret åbning af foreningslivet i Danmark.

I en mail til alle klubber fra DIF i dag den 13. april hedder det bl.a.: ”DIF og DGI arbejder videre med Kulturministeriet og Sundhedsministeriet og kommer med en udmelding, så snart det er muligt. Det betyder således, at vi indtil da fastholder vores anbefaling om at holde både indendørs- og udendørsidrætter lukket.”   

Anbefalingen fra DFfR er derfor, at både indendørs og udendørs aktiviteter, herunder roning, fortsat er indstillet også efter den 14. april.

DFfR følger udviklingen tæt. Når der kommer opdaterede retningslinier, så udendørs aktiviteter kan genoptages i en eller anden grad, vil der blive informeret om det sammen med anbefalinger vedrørende reguleringer.

Men indtil da beder vi om, at alle roklubber har tålmodighed lidt endnu og fortsat holdes lukket for roning.