wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Roklubben Stevns og Hvidovre Roklub får besøg af konsulenter fra det svenske roforbund

Gode eksempler bør deles og vises frem, så andre kan inspireres af dem.

Roklubben Stevns og Hvidovre Roklub er sådanne eksempler. Så da konsulenter fra det svenske roforbund kom på besøg i Danmark for at se hvordan vi arbejder med ungdomsroning, var det naturligt at lægge vejen forbi Rødvig Havn og Hvidovre Havn.

Roklubben Stevns fortalte om deres succesrige ungdomssatsning, hvor de på 3 år har tre-doblet deres ungdomsmedlemstal. En målrettet indsats, hårdt arbejde og investeringer har banet vejen for succes. Klubben har bl.a. indledt samarbejder med en lang rækker skoler på Stevns, således at 300 skoleelever hver vinter stifter bekendtskab med roning i romaskine. Klubben har kørt romaskiner ud på skolerne, hvor idrætslærerne har stået for undervisningen, og afslutningsvis har klasserne været på besøg i klubben og deltaget i den landsdækkende skoleroningskonkurrencen ”Danmarks Stærkeste Klasse”. Roklubben Stevns er virkelig blevet sat på landkortet idet halvdelen af de skoleklasser, der kvalificerede sig til finalestævnet i sommers kom fra Stevns. Den dag vi var på besøg havde roklubben endda inviteret en klasse fra en lokal skole ned, så de kunne afvikle deres idrætstime i klubbens faciliteter. Idrætslæreren stod for al undervisningen, og fik også eleverne til at køre stafet i romaskine i to hold mod hinanden. Her var det tydeligt at se, at de har trænet både det korrekte rotag og de hurtige skift.

Hvidovre Roklub er en anden god historie om en klub, der på få år har vækstet markant på ungdomssiden. Også her har en målrettet rekrutterings og fastholdelsesstrategi givet pote. Klubben har indgået i skolesamarbejde, afviklet sommerferie aktiviteter, afviklet og deltaget med ungdomsroere i Nordea-fonden Challenge og deltaget med ungdomstrænere på RoBattles Inspirationsseminarer. Den aften vi lagde vejen forbi klubhuset på Hvidovre Havn var der liv og glade dage. Der var stor aktivitet blandt de 15-20 ungdomsroere – nogle trænede ergometer og styrketræning, mens andre spillede bordtennis. En rummelig ungdomsafdeling med plads til alle.

Det svenske forbund tog masser af gode råd og inspiration med hjem til deres arbejde med de svenske roklubber, hvor de håber at flere vil gøre som Roklubben Stevns og Hvidovre Roklub.