wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Primo august starter Bent Jørgensen som sekretariatsleder i Dansk Forening for Rosport.

Bent har været aktiv roer siden 1990 og med en uddannelse i organisation, ledelse og kommunikation fra Copenhagen Business School samt erfaring med regional- og kommunalpolitiske forhold herunder som tidligere formand for folkeoplysningsudvalget i Roskilde kommune samt nuværende medlem af Roskilde Byråd, får dansk roning en erfaren sekretariatsleder med et solidt fundament.

Bent kommer fra en stilling som organisationskonsulent i LOF´s landsorganisation, som er et af fem landsdækkende oplysningsforbund. Det har også haft betydning for valget af Bent, at han som tidligere formand for Roskilde Roklub gennem fem år, har kendskab til, hvilke udfordringer og muligheder en roklub kan have.

Bents rolige og åbne tilgang til opgaver, samt kendskabet til at arbejde i en politisk organisation, er en betydeligt fordel for Dansk Roning. Bent har indgående kendskab til roningens sprog og kultur, hvilket skaber gode rammer for gensidigt frugtbart samarbejde mellem ansatte og frivillige aktører, som er rosportens største ressource.

Med Bents baggrund kan der fokuseres endnu skarpere på, hvordan DFfRs organisation kan tilpasse sig virkelighedens nye normer. Roning er en traditionel sport i en omskiftelig verden med mange tilbud og muligheder for at dyrke idræt.

”Jeg ser meget frem til at begynde i mit nye job. Der har fra forbundets side været en veltilrettelagt ansættelsesproces, hvor vi i fællesskab har kunnet forventningsafstemme i forhold til det fremtidige samarbejde. Det giver en rigtig god fælles platform for det videre arbejde, så vi kan udvikle danske roning i de kommende år:”, udtaler Bent.

Formand Henning Bay Nielsen fortsætter ”Vi er rigtig glade for, at få en kapacitet som Bent til at lede DFfR´s sekretariat. Her skal han være en central spiller i udvikling af roning, hvor målopfyldelse af den strategiske aftale med Danmarks Idrætsforbund er vigtig for de økonomiske muligheder. Nye strategiaftaler skal etableres, nye samarbejder og nye måder at dyrke roning undersøges. Her er formulering af strategi og opfyldelse af målsætninger vigtige arbejdsområder.

Der er masser af muligheder, hvor Bent, med erfaring fra kommunalpolitik, tillige vil være en vigtig sparringspartner, når roning skal forsvares i idrætspolitiske fora.

Vi er sikre på, at Bent vil være et betydeligt aktiv for DFfR og det er en fordel at have en leder med fingeren på pulsen i den politiske verden” afslutter Henning.

”Roning tilbyder noget til alle, der ønsker en aktiv fritid. Lige fra motionsroning, langtur og kaproning og rosporten har i den brede offentlighed et godt navn, som vi fremover skal forsøge at udnytte endnu bedre. Jeg går til opgaven med ydmyghed og ser meget frem til lære de mange firvillige, organisationsvalgte og ikke mindste sekretariatets dygtige medarbejdere at kende og få sat de mange ressourcer og kompetencer i spil til gavn for udvikling af dansk roning.” afslutter Bent.

Bent fortsætter sit engagement i Roskilde Byråd ved siden af sit sekretariatslederjob i DFfR.

Både ansatte på sekretariatet og DFfRs bestyrelse glæder sig til samarbejdet med Bent og til, at han får sin daglige gang i Rosportens Hus – stort varmt velkommen til Dansk Roning til Bent og for dem, som deltager i Sorø Regattaen, vil der om lørdagen være mulighed for at hilse på Bent.