wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Selvom RoBattle projektet slutter, satser DFfR fortsat på ungdom.

Som de fleste nok ved, udløber RoBattle projektet ved årets udgang. Det har været fire fantastiske og berigende år for DFfR og dansk roning med midler fra Nordea-fonden, hvor en målrettet indsats har sat fokus på ungdomsroning i de danske roklubber. Det har gjort det muligt at udvikle en masse spændende materiale, være meget til stede ude i klubberne, og prøve nye koncepter og aktiviteter af. Mange danske roklubber er blevet hjulpet godt på vej i arbejdet med unge mennesker, og der er dermed lagt en grobund for videre udvikling.

DFfR vil fortsat have fokus på ungdomsroere og trække på de gode erfaringer som projektet har givet forbundet. DFfR vil derfor støtte de roklubber, der vil gøre en særlig indsats for at udvikle ungdomsafdelinger, hvor unge trives og dygtiggør sig.

Vi tror på, at den måde vi bedst støtter og udvikler roklubberne på, er ved at satse på:

 • Klubudviklingsforløb: klubber arbejder målrettet med ungdomsarbejde sammen med en udviklingskonsulent fra DFfR over en længere periode, og modtager support, rådgivning og sparring.
 • Uddannelse til ungdomstrænere og -ledere.
 • Skole OL: Skoleroningskonkurrencen, Danmarks Stærkeste Klasse, vil fortsat være en del af Skole OL.
 • Spændende og attraktive events for ungdomsmedlemmer i roklubberne.

Det er derfor disse indsatser vi vil fokusere på.

Ronja Egsmose ([email protected]) og Louise Holm ([email protected]) vil fortsat varetage ungdomsindsatsen i DFfR. Du er meget velkommen til at kontakte dem, hvis du ønsker råd og vejledning i forbindelse med ungdomsarbejdet i din roklub.

Målet med ungdomsarbejdet, er at få en samlet medlemsstigning på 10% blandt de 13-18 årige ved udgangen af 2021. For at nå i mål med dette, er vi fuldstændigt afhængigt af de mange gode frivillige kræfter, der findes ude i Rodanmark. Vi skal løfte i flok, hvis vi skal nå målet!

 • Kontakt:
  Bent Jørgensen
  Sekretariatsleder
  Tlf.: +45 21 76 72 75