wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Pilotprojekt med Skole OL på vand, blev gennemført med succes

I samarbejde med Dansk Forening for Rosport, Dansk Atletik og Dansk Orienterings-Forbund har Skole OL ansøgt en pulje i DIF, ”ny pulje øremærket trivsels- og bevægelsesaktiviteter blandt skoleelever”, om afholdelse af to Skole OL Outdoor events som pilotprojekt.

Pengene til at afprøve projektet blev bevilliget og dermed gik planlægningen af to Skole OL Outdoor events i gang. Lokationerne var Silkeborg og Bagsværd, og ved at rykke Skole OL udenfor, betyder det, at vi kan byde ind med roning på vand, som ikke før har været testet i Skole OL-regi.

Skole OL Outdoor skal fremme udskolingselevernes trivsel og bevægelsesglæde.

Hovedformålet med Skole OL Outdoor, har været fokus på bevægelse i det fri. Samtidig skal projektet skabe gode traditioner for eleverne, til at bruge vores natur til en sund og aktiv livsstil. Klasserne skal dyste sammen som hold, og det er klassens samlede resultat, som tæller i konkurrencerne. Klassens fællesskab er derfor i højsædet.

Derudover har et stort fokus været, at foreningerne har skulle arbejde sammen på tværs, så det blev og føles som ét stort event og ikke 3 separate events.
Silkeborg Roklub og Bagsværd Roklub har været med til at forme konceptet sammen med DFfR, som startede med øvning på vand i edonbåde, efterfulgt af en konkurrencedel, med inspiration fra Beach Sprint.
Konkurrencen er på tid, og klassen får fem point for hver elev, de får ud og rundt om en bøje, så man samarbejder som klasse, om at få så mange point som muligt.

Ved hvert stævne var alle tre forbund repræsenteret, og der var derfor også tre forskellige discipliner som eleverne skulle igennem, udover roning, skulle de også prøve kræfter med stafetløb og orientering på Mountainbike.

I Silkeborg deltog fem klasser mens tre klasser deltog i Bagsværd. Desværre var vejret ikke til roning på vand i Silkeborg, og derfor blev den del afviklet, som den klassiske Skole OL disciplin med 4000m holdroning på ergometer.