wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Et nyt samarbejde mellem roklubberne i Nibe (Limfjorden) og Hvalpsund (Skive Fjord) åbner nye muligheder for medlemmernes oplevelser på Limfjorden

Af Jacob Søndergård, næstformand Nibe Roklub

Nibe Roklub har et mindre overskud af ro-sæder, og i Hvalpsund (- hvor ro-afdelingen er en del af Sejlklubben Nautilus), har man et tilsvarende underskud. Situationen har åbnet for et samarbejde, hvor Nibe Roklub nu har udstationeret en 2-årers inrigger i Hvalpsund, og samtidig giver begge klubber sine medlemmer muligheder for at ro i hinandens farvande – og klubberne har mulighed for at booke sig ind på hinandens ro-aktiviteter.

Med kun godt en halv times bilkørsel mellem de to klubber, er der gode muligheder for at udnytte det nye samarbejde.

I Kristi Himmelfarts dagene blev båden roet fra Nibe til Hvalpsund – med skifte i Aggersund – af: Martin Høgh, Hans Holm, Jacob Søndergaard, Birthe Hjort, Kirsten Gundersen og Lena Knudsen.

»Pigeholdet« blev behørigt budt velkommen i Hvalpsund af roer-formand Torben Pind.

Roer-formand Torben Pind byder her velkommen til Hvalpsund – til »pigeholdet«, der roede sidste etape af turen fra Nibe Roklub – fra venstre: Birthe Hjort, Kirsten Gundersen og Lena Knudsen.

– Ideen er hermed nu samtidig »sået« til et tilsvarende eller anden form for netværks samarbejde mellem roklubber, siger næstformand i Nibe Roklub Jacob Søndergaard.

Aftalen er formaliseret ved et skriftligt dokument, som er godkendt af begge klubbers bestyrelser – og Hvalpsund Roklub har påtaget sig forsikrings ansvaret for båden.

med Aggersundbroen i baggrunden, er det fra venstre: Jacob Søndergaard, Martin Høgh og Hans Holm.