wave Created with Sketch.
Se alle nyheder
Kamilla Ryding er den 1. august tiltrådt stillingen som facilitetskonsulent i Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund

DFfR og DKF er gået sammen om en fælles indsats på facilitetsområdet, hvor visionen er, at skabe flere og bedre idrætsfaciliteter på og ved vandet i hele landet. Ansættelsen af Kamilla, er en del af strategiaftalen med DIF, hvorfor ansættelsen løber indtil slutningen af 2021. Med sin ansættelse, bliver Kamilla tovholder på denne fælles indsats og vil arbejde for at forbedre ro-, kano og kajak faciliteter til gavn for de mange klubber og roere i hele landet.

I første omgang vil Kamilla gå i gang med en analyse af landets ro-faciliteter, med primært fokus på baneanlæg. Hun vil herudover have fokus på at understøtte udvikling og fremme konkrete lokale initiativer på facilitetsområdet. Herunder kontakten til kommuner og andre relevante instandser ift. opbakning og evt. medfinansiering af facilitetsudviklingsprojekter.

Kamilla er uddannet i statskundskab fra Aarhus Universitet og har arbejdet med idræts- og fritidsområdet i forskellige kommuner. Derudover er Kamilla en aktiv idrætsudøver og tidligere elite goalballspiller.

”Det er første gang, at der på den måde bliver fokuseret på udvikling af idrætsfaciliteter på og ved vandet og at det sker i et samarbejde mellem de to forbund, gør det kun endnu mere spændende. Jeg ser meget frem til at være med til at skabe udvikling på facilitetsområdet og jeg kan allerede nu se, at der er et kæmpe behov og potentiale.
Jeg håber, at kunne bringe min erfaring fra den kommunale verden i spil, til at få bl.a. kommunerne til at støtte endnu mere op om at skabe de bedst mulige faciliteter og rammer for rosporten.”

Udtaler Kamilla.

Kamilla er ansat i en deltidsstilling på 22 timer.